Dak Twentebad wordt zonnepark

| Door IVVD

Het dak van het 50 meter sportbad krijgt 922 zonnepanelen. De zonnepanelen worden nog dit jaar geïnstalleerd op het dak van het sportbad naast het hoofdgebouw van het Twentebad in Hengelo. Het Twentebad wekt met de nieuwe panelen naar verwachting 240.000 kWh op, net zoveel als het gemiddelde verbruik van 80 huishoudens. De panelen besparen ruim 54.000 CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan 324.000 kilometer rijden in een dieselauto (die 1 op 15 rijdt).

Aardgasvrij
De zonnepanelen passen mooi bij de ambitie van het Twentebad om helemaal aardgasvrij te worden; een pittige opgave, omdat er in een zwembad veel energie wordt gebruikt. Vlak voor de zomervakantie is een onderzoek afgerond met als hoofdvraag hoe het Twentebad 100% aardgasvrij gemaakt kan worden. Wethouder Claudio Bruggink heeft opdracht gegeven dit verder uit te werken met als ambitie om voor de winter van 2020 het Twentebad volledig aardgasloos te verwarmen. Een combinatie van lucht-warmtepompen met een elektrische ketel voor de koudste periodes moet dit mogelijk maken.

Voorbeeld
Uitbreiding van het zonnepark naar het dak van het hoofdgebouw is ook een realistisch scenario. En daar is wethouder Claudio Bruggink heel blij mee: ‘In 2050 willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van fossiele energiebronnen, zoals aardgas. Het is een hele opgave om ons land en onze stad van het aardgas af te krijgen en dus de uitstoot van broeikasgassen sterk te verminderen. Daarom ben ik ook zo tevreden dat het Twentebad dat wel voor elkaar krijgt. Als het Twentebad het kan, kunnen andere Hengelose panden en woningen het ook. Een mooi voorbeeld dus voor ons allemaal.’

Renovatie
Het Twentebad is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd. De verwachting is dat de hele renovatie begin volgend jaar klaar is. Onderdeel van de renovatie was het overkappen van het 50 meter sportbad, zodat het bad het hele jaar door gebruikt kan worden. Het dak is vorig jaar aangelegd en toen al geschikt gemaakt voor de bekabeling en het gewicht van de zonnepanelen.

Terugverdienen
Het college van B en W stelt een investeringsbedrag van 200.000 euro beschikbaar om de panelen te kopen. In 2020 krijgt de gemeente 56.000 euro terug vanwege een investeringssubsidie van de provincie Overijssel. De kapitaalslasten van het overgebleven bedrag (144.000 euro) worden meer dan terugverdiend doordat het Twentebad minder elektra hoeft in te kopen en omdat het Rijk ook een SDE-subsidie op de elektra-opbrengst van de panelen geeft.