De Alliantie en partners klaar voor ‘next step’ ketensamenwerking

| Door IVVD

De Alliantie werkt nauw samen met verschillende ketenpartners om haar woningen te onderhouden, verbeteren en te verduurzamen. Het gaat om werkzaamheden op het gebied van gevel, mutatie & reparatie, dak en installatie. Vanaf 1 januari 2020 zet de Alliantie de volgende stap in deze succesvolle en unieke ketensamenwerking, onder de noemer Sequent NXT.

Unieke samenwerking
Vorig jaar heeft de Alliantie aangekondigd het succes van de samenwerking te willen door ontwikkelen. Op basis van de bestaande ketensamenwerking heeft de Alliantie ervoor gekozen in eerste instantie haar huidige partners te benaderen voor de doorselectie. Zij zijn betrokken bij de visie ontwikkeling en de benodigde stappen voor het vervolgtraject. Uiteindelijk zijn 13 van de 18 ketenpartners geselecteerd voor de doorontwikkeling van de unieke ketensamenwerking in een nieuwe vorm: Sequent NXT. Sequent staat voor samenwerking. De selectie bestaat uit dié partijen die mee kunnen met de volgende stap (NXT step). Een nieuwe klantbenadering, data, innovatie en samen programmeren zijn belangrijke pijlers binnen Sequent NXT. Hierin staan de kracht van samenwerking en gelijkwaardigheid centraal.

Sequent NXT
Sequent NXT gaat om méér dan ketenpartners die de operationele klus kunnen klaren. Het gaat om organisaties die strategisch en tactisch mee kunnen denken en willen investeren in deze unieke samenwerking. Tevens wil de Alliantie de samenwerking met partners op regionaal niveau verbeteren vanuit een meer integrale, duurzame en innovatieve samenwerking.

Sequent NXT is ‘The next step in ketensamenwerking’ om gezamenlijk de best passende (modulaire) programma’s te schrijven om de doelstellingen van de Alliantie te behalen. Dat zijn:

 • De woningen van de Alliantie zijn veilig, gezond en comfortabel
 • Uiterlijk 2050 is het woningbezit van de Alliantie CO2-neutraal
 • Circulair bouwen (hergebruik van materialen) en klimaatadaptatie (hittebestendig, waterproof en droogtebestendig) maken onderdeel uit van dit ontwikkelpad
 • De huurder krijgt meer regie bij de keuze voor woonproducten en diensten
 • De Alliantie maakt haar woningvoorraad bij voorkeur CO2-neutraal met een modulaire aanpak (stap voor stap) en gaat daarbij uit van het natuurlijke/logische onderhoudsmoment

Samen zorgen voor een goede start
Het jaar 2019 staat in het teken van het voorbereiden van ‘de goede start van Sequent NXT in 2020’. Het gaat daarbij om de benodigde cultuur en de gewenste mindset om de gezamenlijke ambities binnen Sequent NXT waar te maken. Tijdens een werkconferentie met de directieleden van de geselecteerde partners in de regio’s zijn de eerste stappen gezet.

Maartje Brans, Directeur Vastgoedonderhoud van de Alliantie: ‘Als agendastellende corporatie willen wij voorop lopen in de benodigde ontwikkelingen in de sector. Wij leggen de lat hoog en daarmee ook voor de partners waarmee wij nauw samenwerken. We dagen onszelf en anderen uit te innoveren, buiten de kaders te denken, te experimenteren en te leren om zo de ambitie om voorop te lopen waar te maken. Met Sequent NXT schetsen wij het ontwikkelpad naar de toekomst, waarmee wij onze hoge ambities willen realiseren’

De geselecteerde partners voor Sequent NXT:

  • DAK: Patina, Consolidated, Van Venrooij
  • GEVEL: Logchies renovatie en onderhoud, Hemubo, Rutges
  • INSTALLATIE: Bonarius, Comfort Partners, Energiewacht
  • INTERIEUR: Aalberts, Logchies renovatie en onderhoud, Intersell, Coen Hagedoorn

De gekozen ketenpartners gaan, met en naast de Alliantie, samenwerken verdeeld over drie regio’s: Amsterdam/Almere, Gooi&Vecht en Amersfoort.