De Bouwcampus en innovatiehubs bundelen krachten voor CO2-neutrale woningrenovatie

| Door IVVD

Voor het versnellen en opschalen van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een tweejarig innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs BuildinG (regio Noord), Pioneering (regio Oost), en SPARK makers zone (regio Zuid). Dit traject onderscheidt zich van eerdere initiatieven door de leerervaringen uit de regio’s landelijk te bundelen en deze gezamenlijk verder te ontwikkelen tot integrale én opschaalbare oplossingen. Oplossingen waarmee sociale woningen versneld aardgasloos én circulair gerenoveerd kunnen worden. Vandaag bekrachtigen de partijen hun samenwerking, in januari gaat het ‘Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie’ echt van start.

Integrale aanpak: aardgasloos en circulair
Om de doelstellingen in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord te behalen is een integrale en vernieuwende aanpak voor het renoveren van sociale woningen nodig. Daarom heeft De Bouwcampus het innovatietraject ‘CO2-neutrale woningrenovatie’ in samenwerking met de regionale innovatiehubs opgezet. Er zijn voldoende goede renovatiepilots, maar een tweetal belemmeringen staan verder succes en opschaling in de weg. Enerzijds zijn de bestaande pilots versnipperd en gericht òf op aardgasloos renoveren òf circulair renoveren. Bij uitzondering zijn beide gecombineerd. In het innovatietraject worden daarom de leerervaringen uit bestaande aardgasloze en/of circulaire renovatiepilots van de verschillende regio’s via het landelijk platform gebundeld, gedeeld én verder gebracht tot integrale oplossingen. Oplossingen waarmee sociale woningen versneld aardgasloos én circulair gerenoveerd kunnen worden. “Precies die integrale benadering, die uitdrukkelijk haar basis heeft in de regio, is wat dit traject uniek maakt.” zegt Atto Harsta van De Bouwcampus.

Dynamische beweging: ontwikkelend leren
Anderzijds krijgen de kansrijke pilots vaak geen vervolg omdat de schaal van de pilot te klein is voor een passende business case. De leerervaringen blijven meestal bij de partijen zelf. De regionale innovatiehubs zetten in hun eigen regio een ‘Community of Practice CO2-neutrale woningrenovatie’ op. Elke Community of Practice bestaat uit vooruitstrevende partijen, waaronder woningbouwcorporaties, gemeenten, aannemers, leveranciers en architecten. Zij voeden het landelijke platform, dat De Bouwcampus faciliteert, van onderaf met de leerervaringen. Het landelijk platform bundelt en deelt de leerervaringen waardoor kruisbestuiving tussen de regio’s ontstaat. Hierdoor ontstaat een dynamische beweging waarbij de partijen continue van elkaar leren. Zij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en hoeven niet ieder apart het wiel uit te vinden. De leerervaringen uit de succesvolle pilots worden benut en gezamenlijk verder gebracht tot integrale en opschaalbare proposities.

De pilots voorbij: opschaling en versnelling
De ambitie van dit innovatietraject is om te komen tot potentieel opschaalbare proposities voor het aardgasloos èn circulair renoveren van woningen. Proposities waarmee de deelnemende partijen in de regionale Communities of Practice de sociale woningen in de eigen regio én daarbuiten CO2-neutraal gaan renoveren. Het landelijk platform zorgt voor verdere kennisdeling en opschaling door samenwerking te zoeken met landelijke partijen zoals Aedes, de Renovatieversneller, Cirkelstad en Platform31 en creëert zo de benodigde versnelling in het CO2- neutraal renoveren van de sociale woningbouw in Nederland.