De Bouwstroom: samen naar nieuwbouw betaalbare huurwoningen

| Door IVVD

Zeventien woningcorporaties, tien bouwers en acht industriële bedrijven gaan in het programma De Bouwstroom structureel samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie.

Het doel van de 35 partners in De Bouwstroom is om de nieuwbouw van betaalbare sociale huurwoningen te versnellen. Dat kan door samen vraag en aanbod te inventariseren en op basis daarvan meer afstemming te regelen in de hele bouwketen. Daarbij kijken partijen naar zowel prijs, kwaliteit als omvang en capaciteit. Door een geplande en continue bouwstroom wordt de capaciteit van bouwers en toeleveranciers optimaal benut. De continuïteit biedt ook meer ruimte voor innovatie in de productie.

Woonstandaarden
Samen regie voeren begint bij vraagbundeling bij de deelnemende corporaties. In De Bouwstroom ordenen de corporaties en marktpartijen die gezamenlijke vraag in Product-Markt-Combinaties. Dat zijn combinaties van bewonersprofielen (bijvoorbeeld twee-persoonshuishoudens) en woningtypen.

Op basis van deze standaarden gaan partijen van een traditionele naar een conceptuele manier van bouwen. Dat betekent niet dat alle nieuwe huizen er hetzelfde uit gaan zien. Op de Conceptenboulevard is te zien hoeveel keuze er is in goede, betaalbare én energiezuinige nieuwe woningen.

Innovatie en samenwerking
De Bouwstroom helpt corporaties bij het vinden van betaalbare woningconcepten en beschikbare bouwcapaciteit. Aanbieders van bouwconcepten krijgen continuïteit in de vraag en kunnen zo hun kostprijs en proces optimaliseren. Voor de industrie creëert de continuïteit en voorspelbaarheid ruimte voor kostprijsverlaging en innovatie. Met nieuwe verduurzamingsmaatregelen als een van de mogelijke resultaten.

Bouwproductie versnellen
De Bouwstroom is een initiatief van Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen. Corporaties, conceptaanbieders en industrie kunnen zich aansluiten bij deze alliantie voor betaalbare nieuwbouw. Het huidige tempo van de bouw van de nieuwe woningen is te laag. Woningcorporaties bouwden in 2018 iets meer dan 17.000 nieuwbouwwoningen, de ambitie is groei naar 34.000 per jaar. De Bouwstroom draagt bij aan versnelling van het bouwtempo.