De duurzame big five van gemeente Drimmelen

| Door Odette Koldewey

Drimmelen kiest voor vijf grote thema’s die leidend zijn bij de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Deze vijf hoofdopgaven zijn: Energietransitie, Duurzaam ondernemen en circulariteit, Klimaatadaptatie, Natuur en biodiversiteit en Duurzame mobiliteit.

De gemeente Drimmelen heeft onlangs een ontwerp-duurzaamheidsprogramma opgesteld met de naam ‘De Duurzame Big Five van Drimmelen’, verwijzend naar de vijf grote duurzaamheidsthema’s.

De thema’s die in het duurzaamheidsprogramma staan beschreven zijn tot stand gekomen met behulp van de inwoners, zo laat de gemeente Drimmelen weten. Groene daken, tegengaan van zwerfafval en het werken aan energieneutrale dorpen, zijn belangrijke punten in het programma.

Belangrijke bouwsteen
Naast inwoners, leverden ook natuur- en milieugroeperingen, maatschappelijke organisatie en andere overheden hun inbreng over duurzame ontwikkeling. Deze inbreng vormt een belangrijke bouwsteen voor het duurzaamheidsprogramma.

Volgens het gemeentebestuur van Drimmelen staat de gemeente voor een stevige duurzaamheidsopgave. Deze moet worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan het eigen karakter, stelt de gemeente. Drimmelen doelt hiermee onder andere op de blauwgroene motor van de gemeente, ofwel de Biesbosch.

Biodiversiteit
Volgens wethouder Jürgen Vissers van Groen Drimmelen VP/D66 wordt een groot deel van de projecten samen met inwoners tot stand gebracht. ‘Dat dit het beste werkt, bewijst de aanleg van het (b)oerburgerbos.’ Dit natuurbos is in 2020 gerealiseerd en is een initiatief van Stichting De AmerkantOp.

Klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit
Vissers: ‘Elk van de vijf hoofdopgave bestaat uit meerdere projecten. Dat gaat van de opvang van regenwater en kiezen voor bomen die water vast kunnen houden bij klimaatadaptatie tot het bevorderen van fietsverkeer en het stimuleren van deelauto’s bij duurzame mobiliteit.’

Ook de aanleg van ecologische verbindingszones is een opgave waar de gemeente Drimmelen de komende jaren mee aan de slag gaat volgens Vissers. ‘Hierbij moeten we de natuurwaarden van de Biesbosch uiteraard koesteren.’

Bewustzijn creëren
Bij het thema energietransitie gaat het volgens de wethouder om het zelf opwekken van energie en om het aanpassen van huur- en koopwoningen. Duurzaam ondernemen krijgt zijn uitwerking bij de economische beleidsplannen die in voorbereiding zijn.

‘Het belangrijkste is dat we samen met de inwoners en organisaties de programma’s kunnen uitvoeren’, stelt Vissers. ‘Het creëren van bewustzijn staat daarbij voorop.’

Het programma van de duurzame big five wordt in maart voorgelegd aan de gemeenteraad. Een aantal onderdelen wordt later nog aangevuld, omdat daarvoor afzonderlijk nog beleid wordt opgesteld.