De hoeveelheid data ontploft. En nu?

| Door IVVD

Marten Middendorp, Republiq – We hebben het jaren gewoon gedaan met de feiten die meteen voorhanden waren. Maar nu lijken data een belangrijke doorbraak te vormen in de vastgoedsturing. We krijgen alle informatie die nodig is op een presenteerblaadje.

We hebben het jaren gewoon gedaan met de feiten die meteen voorhanden waren. Maar nu lijken data een belangrijke doorbraak te vormen in de vastgoedsturing. We krijgen alle informatie die nodig is op een presenteerblaadje. Niet omdat vastgoedeigenaren zelf meer data registreren, maar doordat er steeds meer databestanden ontsloten worden over het vastgoed en de stedelijke context. Het is een zelfversterkend proces. Het is makkelijker om de data te gebruiken. Daarmee krijgen data meer waarde en dus worden er meer data ontsloten. Het is verbazingwekkend in welk tempo extra data beschikbaar komen. En daarmee wordt de vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker. En als het goed is doeltreffender.

Marten Middendorp werkt al bijna 20 jaar als adviseur in het publiek vastgoed. Hij is oprichter van en directeur bij Republiq, een vastgoedconsultancybureau in het publieke domein. Republiq ziet dat de datarevolutie het speelveld in het vastgoed op zijn kop zal zetten en wil daar een serieuze bijdrage aan leveren. Het bureau bestaat daarom voor de helft uit vastgoedconsultants en voor de helft uit data scientists.

Data zijn niet ingewikkeld. Gebruik van data is geen science fiction. Het is simpelweg een extra instrument om beter te sturen op je doelen. Open data maken prestaties meetbaar en helpen bij verantwoording van investeringen. Inzicht maakt beleid effectiever. Vergelijking met anderen laat zien wat je van elkaar kunt leren.

Betere informatie leidt tot betere keuzes in de stad. Het lijkt het me fijn als ik niet hoef om te rijden naar een parkeerplaats of als de bus niet zíjn route rijdt, maar míjn route. Vertaald naar ons eigen vakgebied zou ik het fijn vinden om te weten wat de dynamiek is van de buurt en de woningmarkt. Hoe mijn vastgoed er voorstaat en wat het energieverbruik is. Ook zou ik dolgraag willen weten hoe mijn collega’s het doen, zodat ik een referentie heb van wat ‘normaal’ is. Ik zou de data willen gebruiken voor beleidsvorming en voor monitoring van de effecten van mijn beleid.

Het mooie is dat je dat niet allemaal zelf hoeft te meten. Veel data zijn gewoon beschikbaar. Wil je weten welke gemeente de grootste stappen maakt in de verduurzaming? Of welke wijk als eerste van het gas af zou kunnen? De onderliggende gegevens zijn gewoon voorhanden. Als we uitrekenen wat verduurzaming kost voor 10 corporaties en 100.000 woningen, dan is het niet veel werk om dat te herhalen voor de andere 2.000.000 corporatiewoningen.
text

‘Veel maatschappelijk vastgoedorganisaties
willen iets met data.
Maar hoe word je data-bedreven en waar begin je’

text

Inmiddels komt data science uit het domein van de computernerds. Data science is een aan te leren analysevaardigheid, net als Excel. Veel maatschappelijk vastgoedorganisaties willen ‘iets’ met data. Maar hoe word je data-bedreven en waar begin je? Door je eigen data te verbeteren en door allianties aan te gaan met voor jou relevante dataleveranciers. Door het praktisch te houden en niet groter te maken dan het is. En door het dicht bij jezelf te houden. Vertel het verhaal en de analyse die je wil maken in je eigen woorden en laat je vervolgens verrassen door de vaardigheden van de jonge data-expert en de snelheid waarmee inzichten verschijnen.

Zoals je leest ben ik optimistisch over data in de vastgoedsturing. De technologie is niet langer de drempel. Het gereedschap is de afgelopen paar jaar gebruiksvriendelijk, betaalbaar en betrouwbaar geworden. De hoeveelheid data ontploft. Het brengt ons vakgebied in een versnelling. Een versnelling die we goed kunnen gebruiken om de vastgoedvoorraad klaar te maken voor de toekomst.

Grasduinen in de Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed?
Kijk hier maar eens.

Vastgoeddata Congres 2022