De kosten van hernieuwbare energie dalen al decennia

| Door Odette Koldewey

De transitie naar een duurzaam energiesysteem kan de wereld bijzonder veel geld besparen. Ten minste 12 biljoen dollar tegen 2050, zo berekenden onderzoekers van Oxford University.

De energietransitie zorgt op termijn voor goedkopere energie, stellen Britse onderzoekers. Zij publiceerden hun bevindingen onlangs in het wetenschappelijk tijdschrift Joule. Hun onderzoek beschrijft een win-win-win-situatie. De transitie naar een bijna volledig duurzaam energiesysteem zorgt volgens de onderzoekers voor lagere energiekosten, meer beschikbare energie én toegang tot energie voor meer mensen.

De conclusies uit het onderzoek van Rupert Way en Doyne Farmer staan haaks op eerdere modellen die voorspelden dat de energietransitie hoge kosten met zich mee zou brengen. Volgens Way en Farmer heeft dat de transitie onnodig geremd en is het nu de hoogste tijd om de energietransitie te versnellen. Way: ‘Het versnellen van de omschakeling naar hernieuwbare energie is nu de beste keuze. Niet alleen voor de planeet, maar ook voor de energiekosten.’

De onderzoekers analyseerden voor hun studie duizenden scenario’s over de transitiekosten. Daarbij gebruikten ze 45 jaar aan data over zonne-energiekosten, 37 jaar aan data over windenergie-kosten en 25 jaar aan data over batterijtechnologie. De conclusie: de kosten van hernieuwbare energie en opslag zijn de laatste decennia almaar gedaald. Zo zijn de kosten van zonne-energie bijvoorbeeld twee keer sneller gedaald dan modellen hadden voorspeld. Dit betekent dat eerdere projecties de kosten van belangrijke technologieën voor schone energie zwaar hebben overschat.

Overschakelen naar hernieuwbare energie is volgens de onderzoekers juist goed voor onze portemonnee. Zo blijkt uit het onderzoek van Way en Farmer dat de overgang naar een koolstofarm energiesysteem een besparing oplevert van minstens 12 biljoen euro tegen 2050. ‘Ons onderzoek toont aan dat het opschalen van belangrijke groene technologieën de kosten zal blijven drukken’, zegt Way. ‘Hoe sneller we dit bovendien doen, hoe meer we zullen besparen.’

De besparing van ten minste 12 biljoen euro slaat uitsluitend op de economische aspecten van de verschillende energie-technologieën. De kosten die gepaard kunnen gaan met klimaatverandering en klimaatadaptatie – en die door de energietransitie voorkomen kunnen worden – werden niet meegenomen in de berekeningen. Met andere woorden: de totale financiële winst door de energietransitie kan dus nog veel hoger uitvallen.

Als we tegen 2050 fossiele brandstoffen volledig vervangen door schone energie, kunnen we volgens de onderzoekers niet alleen biljoenen euro’s besparen, maar zal er ook voor 55% meer energiediensten worden geleverd. Dat zal wereldwijd voor veel mensen de toegang tot energie vergroten. Bovendien zorgen groene energie-technologieën voor meer leveringszekerheid. Niet onbelangrijk in turbulente tijden.

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat kernenergie waarschijnlijk niet het antwoord is op ons energievraagstuk. Want waar de kosten van hernieuwbare energie en opslag almaar zijn gedaald, zijn de kosten van kernenergie de afgelopen decennia constant gestegen. ‘Het is hoogst onwaarschijnlijk dat kernenergie prijsconcurrerend zal zijn’, aldus de onderzoekers.