De rol van architect als Chef Cuisinier

| Door Odette Koldewey

‘De nu nog hogere kosten zouden gecompenseerd kunnen worden in de grondprijzen die gemeenten voor nieuwbouwlocaties vragen’

Column van Sander Ros, directeur-architect – RoosRos Architecten

De rol van architect gaat veel verder dan het maken van goede architectuur en van prachtige details. Gaat verder dan het maken van een toekomstgerichte en aantoonbaar gezonde omgeving. De architect maakt ook verbinding… Juist die rol is van groot belang voor het slagen van een project.

De Chef Cuisinier in het proces. Ofwel de rol van verbinder of die van integrator. Met onze architect-partners heeft RoosRos architecten recent nagedacht over de definitie én de benodigde competenties. Voor nu en voor in de toekomst. Om nog beter bij te kunnen dragen aan de missie Respectvol Rentmeesterschap.

Onmisbaar: een duidelijke visie vanuit een gedragen ideologie. De integrator zorgt ervoor dat deze visie ontwikkeld en verdiept wordt. In co-creatie met de opdrachtgever en andere stakeholders. De integrator is aanjager, inspirator en soms zelfs entertainer. Hij of zij is creatief en stelt de juiste vragen, op zoek naar de vraag achter de vraag. Tegelijkertijd is hij/zij ook realist en staat met twee voeten in de klei; het spel binnen de kaders.

Alle neuzen dezelfde kant op. De integrator verbindt. Samen werken aan een gezamenlijk doel. De integrator brengt deelaspecten van het ontwerp- en bouwproces bij elkaar en zorgt voor integratie en samenhang. Het digitale gebouwmodel BIM helpt daarbij. De integrator als een spin in het web tussen de betrokken partijen in het proces. Eén plus één is meer dan twee. De integrator vertaalt vakjargon in begrijpelijke jip-en-janneketaal.

De integrator creëert en voegt waarde toe. Zoekt naar het beste antwoord en is bereid om ook verrassend andere disciplines aan het proces toe te voegen. Bijvoorbeeld een omgevingspsycholoog of een bouwpatholoog. Betrokken van het begin tot het einde van de gebouwcyclus. Van eerste initiatief tot aan de herbestemming of demontage van het pand.

Een recent voorbeeld van zo’n beginfase is ‘Petit Place’, een innovatief concept voor klein wonen. Een tiny house gebouwd volgens het open source concept van WikiHouse. Samen met ontwerpers, een bouwer en een influencer is nagedacht over het toegankelijk maken van betaalbaar wonen. Van bouwpakket tot eigen woning met een persoonlijke touch; van copyright naar copyleft.
Een ander voorbeeld, van het einde van de levensduur van een gebouw: het herbestemmen van de bestaande haven-fruitloodsen in het Merwe4 gebied in Rotterdam. Een nieuw leven voor bestaand vastgoed; een transformatie tot hippe werkplekken voor innovatie en start-ups.

De integrator als Chef Cuisinier. Prachtige ingrediënten, een goed recept, de juiste verhoudingen en heel veel liefde en aandacht…

Een goede chef-kok is in staat om deze samen te brengen tot een fantastische culinaire ervaring. Zo streeft de integrator van RoosRos ook naar prachtige ervaringen in het ontwerp- en bouwproces. In het belang van gezonde en toekomstgerichte architectuur! En dát is weer relevant voor ons allemaal.
___
Sander Ros is een ambitieus architect die graag goede architectuur wil maken met toegevoegde waarde. Toekomstgericht en aantoonbaar gezond. Ros geeft leiding aan RoosRos architecten, wat staat voor Respectvol Rentmeesterschap. ‘We voelen ons verantwoordelijk voor een leef-, woon- en werkomgeving die bijdraagt aan het geluk en welbevinden van mensen. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Voor huidige én toekomstige generaties.’