De Waalboog zet thuisgevoel centraal in nieuwe woonplannen

| Door IVVD

Met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag gaat de Nijmeegse zorgorganisatie De Waalboog haar woonomgevingen de komende jaren grondig aanpassen. Zo krijgt Joachim en Anna, verpleeghuis voor complexe ouderdomsproblematiek, uitgebreide nieuwbouw. Ook komen er nieuwe wijklocaties voor bewoners van het St. Jozefklooster, de hoogbouw van Nijevelt en de bezoekers van de dagbehandeling Villa Villandry.

De laatstgenoemde panden krijgen nieuwe eigenaren omdat ze op termijn niet geschikt zijn voor rendabele zorg. Tegelijkertijd gaat De Waalboog deze locaties eerst terughuren, totdat de nieuwe woonruimten voor de bewoners beschikbaar zijn. Voor de nieuwe wijklocaties is De Waalboog in gesprek met woningcorporaties en de gemeente. De Honinghoeve en de laagbouw van Nijevelt blijven eigen Waalboog-locaties die in een latere fase aanpassingen krijgen.

Het aantal ouderen neemt de komende jaren sterk toe. De trend is dat zij langer thuis willen blijven wonen en later bij De Waalboog komen, met complexere zorgvragen en meer crisisopnamen. In toenemende mate willen ouderen zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven, met bijpassende zorg en huisvesting. De zorgvraag van ouderen is fors verzwaard, terwijl de zorgbudgetten niet overeenkomstig meegroeien, bouw- en woonkosten stijgen en er een teneur is naar persoonsgebonden en gescheiden bekostiging van zorg en wonen.

Passend vervolg
De Waalboog wil ouderen een passend vervolg bieden bij verhuizing van thuis naar één van haar locaties. Dit betekent meer keuzevrijheid en diversiteit, en een individuele en veilige woning met eigen voorzieningen net als thuis. Om zorg en wonen meer flexibel en toekomstbestendig te maken heeft De Waalboog nieuwe woonplannen voor de lange termijn ontwikkeld.

Waalboog bestuurder Toke Piket licht toe: “Goede ouderenzorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek, gaat volgens ons steeds over een passend vervolg vinden, samen met de cliënten en de mensen om hen heen. Al ons werk begint bij het punt waar alles nog paste in hun leven. Dat punt, vlak vóórdat onze zorg nodig was, waar het letterlijk als thuis voelde. We verdiepen ons in het verhaal van hun leven en zetten ons met onze zorg in om hier een waardig vervolg aan te geven. Zo thuis als maar kan. Deze gedachte vormt dan ook de basis van onze nieuwe woonplannen.”

Impressie van nieuwbouw Joachim en Anna

Gezonde verhouding
De visie van De Waalborg sluit aan bij die van de Gemeente Nijmegen, die met woonservicezones meer leeftijdsbestendige wijken wil ontwikkelen, met meer kleinschalige woonzorgvoorzieningen op wijkniveau en een variatie aan vormen van lichterere somatische en psychogeriatrische zorg en behandeling. In lijn met deze gedachte gaat De Waalboog diverse wijklocaties huren en ontwikkelen. Tegelijkertijd blijft Joachim en Anna voor complexe en specialistische zorg een eigen Waalboog-locatie met de faciliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen.

Met de nieuwe plannen creëert De Waalboog een gezonde verhouding tussen gebouwen in eigendom (65%; circa 335 bewoners) en gebouwen in huur (35%; circa 180 bewoners), om zo flexibel te blijven en vastgoedrisico’s te beperken.

Thuisgevoel
Zowel de nieuwbouw van Joachim en Anna als de nieuwe wijklocaties staan in het teken van het thuisgevoel: een vertrouwde, comfortabele en veilige omgeving waar kwetsbare ouderen prettig kunnen leven, samen met mantelzorgers en familie. De Waalboog streeft ernaar dat iedere bewoner zo goed mogelijk zelfstandig kan wonen in een eigen appartement of studio, met voorzieningen die zijn afgestemd op zijn of haar levenswijze en met volop ruimte voor beweging en een eigen zinvolle daginvulling. Eten en drinken, wassen en drogen, huishoudelijke zaken én behandeling vinden in principe plaats in of anders nabij de eigen woon- en leefomgeving. En toepassing van moderne domotica zorgt ervoor dat bewoners extra ondersteuning krijgen om zelfstandig te handelen en veilig te wonen.

Plankaart Joachim en Anna

Elkaar ontmoeten
De locatie Joachim en Anna krijgt volledig nieuwe gebouwen, uitgezonderd het pand Bosweg 250 voor jonge mensen met dementie. Dat pand is uit 2013 en voldoet al aan de toekomstige wooneisen. De nieuwe klimaatneutrale woonomgeving is ontworpen vanuit het idee van een echte dorpssfeer in een groen, glooiend landschap. In de openbare entreeruimte en de brasserie ontmoeten bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers elkaar in een gastvrije setting. Hier vinden ook allerlei activiteiten plaats, gericht op de behoeften en mogelijkheden van de bewoners. De wijklocaties krijgen alle een gezamenlijke huiskamer, waar bewoners hun naasten kunnen ontvangen. Vanzelfsprekend hebben bewoners met psychogeriatrische en somatische problematiek een specifieke benadering nodig. Nadrukkelijk wil De Waalboog de zorg samen vormgeven met alle direct betrokkenen.Met deze vernieuwingen creëert De Waalboog zorg- en woonomgevingen waarin bewoners zich ook in de toekomst thuis voelen en een passend vervolg aan hun leven krijgen.