Decentrale overheden presenteren duurzame investeringsagenda

| Door IVVD

duurzaam_shutterstock_79879945Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan gemeenten, provincies en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

De decentrale overheden zetten hiervoor hun gezamenlijke jaarlijkse investeringen van 28 miljard euro in. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden een gezamenlijk aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Ingrijpende veranderingen
‘De overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland met een circulaire economie brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Oude huizenblokken moeten geïsoleerd worden en woonwijken aangesloten op zonne- en windenergie. Ook het landschap verandert door de inpassing van zonnepanelen en windmolens’, aldus Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.

Ook de toename van de hoeveelheid regen en de temperatuurstijging vragen om meer ruimte voor waterberging en waterafvoer en om meer stedelijk groen. Dit vraagt een gigantische inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en de overheid. Dit gaat alleen lukken als we de handen ineen slaan.

Maatregelenpakket
Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur, en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Vanaf 2018 gaan de decentrale overheden bij de besteding van dit geld zo veel mogelijk kiezen voor energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen. Voorbeelden zijn:
• inzetten concessieverlening op emissieloze openbaar vervoer bussen
• afspraken met marktpartijen en woningbouwcorporaties over aardgasvrije wijken
• aanleggen van energieleverende wegdekken
• subsidie beschikbaar stellen aan inwoners voor groene daken of beplanting in plaats van betegeling.

Oproep aan Rijk: ‘doe mee’
De decentrale overheden vragen het nieuwe kabinet om de samenwerking aan te gaan en een Nationaal programma Energietransitie op te stellen. De betrokkenheid van het Rijk is belangrijk. Het is voor het eerst dat de drie decentrale overheden op deze schaal de handen ineen slaan. Daar hoort het Rijk ook bij. Het gaat om een langdurige samenwerking, waarbij we het Rijk vragen mee te financieren en daar waar nodige belemmerende regels aan te passen. We gaan zorgen dat dit aanbod op een goede manier landt in het nieuwe regeerakkoord, aldus Ank Bijleveld (IPO) namens de drie decentrale overheden.

Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ (IPO, VNG en Unie van Waterschappen, 10 maart 2017)