Delftse studentencomplexen mogelijk over 15 jaar al van gas af

| Door IVVD

Koken op gas is er straks niet meer bij in de Delftse studentencomplexen. Bijna driekwart van de DUWO-woningen in Delft kan uiterlijk 2035 al van het gas af zijn.

Met dat doel neemt DUWO deel aan de samenwerking die tot een openbaar warmtenet in Delft moet leiden. De aanleg van lokale warmtenetten in stedelijke gebieden wordt dringend noodzakelijk, omdat daarmee tegen relatief lage kosten zeer veel woningen van het gas kunnen worden afgehaald.

De gemeente Delft en de lokale corporaties hebben plannen voor een openbaar warmtenet dat gebruik maakt van geothermie (of aardwarmte) uit de TU-wijk en restwarmte uit de Rotterdamse haven. De Delftse geothermie is mogelijk al in 2021/2022 beschikbaar. De Rotterdamse restwarmte komt pas later.

De plannen zijn inmiddels dusdanig gevorderd dat de investeerder en eigenaar van het toekomstige Delftse net, de regionale netbeheerder Stedin, de aanleg kan gaan doorrekenen. Daarna kunnen de afnemers marktpartijen uitnodigen om tarieven aan te bieden. Aan de hand van de aanlegkosten en de tarieven kunnen vervolgens de kosten voor de huurders worden berekend. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat die kosten niet méér mogen worden dan nu het geval is.

Onderzoek al gaande
Gemeente, corporaties en Stedin sluiten binnenkort een samenwerkingsovereenkomst voor het warmtenet af. DUWO is ondertussen al bezig om te onderzoeken of de plannen voor haar complexen haalbaar zijn. Het gaat om de studentencomplexen in de wijken Voorhof e.o., Buitenhof en TU-Noord en –Midden. Te zijner tijd moet tevens een overeenkomst met de exploitant van de geothermie uit de TU-wijk worden afgesloten (voor de DUWO-woningen aldaar). Als alles volgens plan verloopt, kunnen de huurders van 70% van het huidige DUWO-bezit in Delft over uiterlijk 15 jaar al zonder gas koken en verwarmen.

Overigens gaat het toekomstige warmtenet vooralsnog niet heel Delft van warmte voorzien. De nu geplande aansluitingen gaan vooral naar genoemde wijken, naar Voordijkshoorn (bij het Reinier de Graaf Gasthuis) en een klein stukje Hof van Delft. Dat laatste betekent dat ook het bekende studentencomplex De Krakeelhof erop kan worden aangesloten.