Den Haag bouwt rond stations veel nieuwe woningen

| Door IVVD

Het aantal inwoners van de stad stijgt de komende jaren met ongeveer 4.000 tot 5.000 per jaar tot 630.000 inwoners in 2040. Daarom gaat de gemeente nieuwe woningen bouwen.

Impressie omgeving station Den Haag HS, Laakhavenzijde

Om Den Haag leefbaar te houden, kijkt de gemeente goed waar de woningen komen. Ze worden bijvoorbeeld alleen gebouwd op plekken waar de stad er beter van wordt. Hiermee houdt het stadsbestuur zich aan haar belofte.

Den Haag niet volbouwen
Den Haag is een woonstad met veel groen, een mooie kustlijn en veel bedrijvigheid. De gemeente wil dat dit zo blijft. Daarom wordt het bouwen beperkt tot het economische centrum van de stad: het Central Innovation District (CID). Dat zijn de gebieden rond de grote stations van de stad (CS, HS en Laan van NOI).

In dit deel van de stad groeit Den Haag de komende 20 jaar het meest. Er komen 18.500 woningen en duizenden nieuwe werk- en ontmoetingsplekken voor bijvoorbeeld bedrijven, organisaties en scholen. Dat kan alleen als de beschikbare ruimte nog beter wordt benut. Met de keuze voor bouwen in het CID wordt de rest van de stad grotendeels met rust gelaten. De gemeente maakt geen nieuwe Vinex-wijk.

Haagse hoogbouw is uniek
De omgeving rond de stations is nu nog onaantrekkelijk. Door de combinatie van mooie hoogbouw, uitstekende bereikbaarheid en veel groen kunnen inwoners hier straks met plezier wonen, werken en leven.

De gemeente kiest voor architectuur die bij Den Haag past. Er komen gebouwen met open ruimtes op de begane grond. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten. Het verschil tussen buiten en binnen valt hier nauwelijks meer op. Daarnaast wordt wonen, werken en onderwijs in de nieuwe gebieden zoveel mogelijk gecombineerd. Ook komt er meer groen in, op en rond de nieuwe Haagse hoogbouw.