Den Haag gaat eenvoudig puntensysteem hanteren om groener te bouwen

| Door IVVD

Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren.

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen): ‘Den Haag staat bekend als prettige leefstad, maar groeit ook enorm. Daarom gaan we bouwen, maar zorgen we ook met dit soort maatregelen ervoor dat de stad mooi en groen blijft.’

Het plan werd eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat het systeem niet te ingewikkeld zou zijn en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. ‘Daarvoor is de bouwopgave te groot. Dit systeem is bruikbaar en effectief,’ aldus wethouder Revis.


Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten

In dit puntensysteem wordt vastgesteld hoeveel punten moeten worden behaald bij een nieuwbouwproject. Hoe meer punten, hoe meer maatregelen nodig zijn. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met uiteenlopende maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend. Zo is de aanleg van een biodivers-dak goed voor 3 punten, de aanleg van een sedumdak levert 2 punten op en het aanbrengen van een insectensteen geeft 1 punt. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen totdat hij het totale aantal punten heeft behaald. Zo gaat Den Haag groen- en natuurinclusief bouwen, op een no-nonsense manier.

Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. In 2019 begint de gemeente met een aantal projecten in het Central Innovation District, de gebieden rondom de grote Haagse stations en de Binckhorst. Bij andere bouwprojecten, waar nog geen verplichting tot groen- en natuurinclusief bouwen is, zal het systeem als wens in planuitwerkingskaders worden opgenomen.

Meer informatie
Commissiebrief Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (RIS 301953)