Domesta werkt datagedreven aan aanpak energiearmoede

| Door Klementine Vis

Woningcorporatie Domesta pakt energiearmoede onder huurders aan met proactief beleid. Vertrekpunt hierbij is data-analyse verricht door Springco.

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Energiearmoede is een bekend fenomeen in Nederland. Huishoudens met een laag inkomen krijgen steeds vaker financiële problemen door een hoge energierekening. Dat leidt tot niet alleen tot betaalachterstanden, maar ook tot gezondheidsproblemen, verminderde prestaties en risico op isolatie. Bij Domesta, woningcorporatie met bezit in Emmen, Coevorden en Hoogeveen, weten ze als geen ander wat dit voor huurders kan betekenen.  

Energiebesparingen
‘De betaalbaarheid staat voor onze huurders onder druk door de relatief lage inkomens en toenemende energielasten’, stelt Inge Ferwerda, beleidsadviseur bij Domesta. ‘Driekwart van de gezinnen die in onze huizen wonen hebben te maken met energiearmoede. We zetten daarom in op verlaging van de energielasten door extra te investeren in energiebesparingen. Dat doen we niet alleen door ons vastgoed te verduurzamen, maar ook met de inzet van energiecoaches en door energiebesparende middelen te verstrekken aan onze huurders.’

Door data op bouwblokniveau te gebruiken, kan er gerichter prioriteiten worden gesteld in de verduurzamingsaanpak.

In 2022 liet Domesta onderzoek doen naar energiearmoede en betaalbaarheidsrisico’s door Springco Urban Analytics, een data science bedrijf gespecialiseerd in data-georiënteerde vraagstukken op het gebied van de woon- en leefomgeving. Springco bracht met behulp van verschillende databronnen de energiearmoede binnen het bezit van Domesta in beeld. ‘Dat hebben we gedaan op een zo laag mogelijk schaalniveau’, stelt Gert Jan Hagen, directeur en eigenaar van Springco.

Gert Jan Hagen, directeur en eigenaar van Springco

Verduurzamingsaanpak
Hagen: ‘De data hebben we uitgewerkt tot informatie op bouwblokniveau. Voor Domesta is zo helder in beeld gekomen in welke complexen en straten de energiearmoede het grootst is. Hiermee kunnen ze beter prioriteren in hun verduurzamingsaanpak en hebben ze informatie die zij kunnen meenemen in hun strategische overwegingen rondom huurbeleid en toewijzingsbeleid. Ze weten nu waar de energiearmoede het grootst is en kunnen daar gerichter op sturen.’

Ferwerda: ‘Na het onderzoek door Springco hebben we een brainstormsessie georganiseerd met collega’s, huurdersorganisaties en onze RvC. Daar zijn flink wat ideeën uit voortgekomen die we nu al dan niet gaan uitvoeren. Het is daarbij uiteraard wel zaak om goed te kijken wat wel en wat niet realistisch is en welke maatregelen het meeste effect sorteren.’

Betaalbaarheidsproblemen
De informatie van Springco geeft Domesta sowieso meer richting in hun verduurzamingsambities. Ferwerda: ‘Per complex is de afstand tot de standaard in beeld gebracht. ‘Complexen waar veel betaalbaarheidsproblemen spelen, hebben we naar voren gehaald in onze routekaart voor verduurzaming.’ Complexen met een grote afstand tot de standaard warmtevraag springen er uiteraard uit. ‘Maar’, zo waarschuwt Ferwerda, ‘energiearmoede heeft niet enkel met de kwaliteit van de woningen te maken. Het heeft ook veel te maken met de gezinssamenstelling. Gezinnen met veel kinderen zijn nu eenmaal meer geld kwijt voor het douchen.’

Inge Ferwerda, beleidsadviseur bij Domesta

Data-analyse op het thema energiearmoede kan volgens Hagen ook bijdragen aan meer bewustwording van de huurders. ‘Corporaties kunnen over de uitkomsten van het onderzoek communiceren met de huurders. Dat kan leiden tot gedragsverandering.’ Ferwerda sluit zich hierbij aan. ‘We hebben bespaarcoaches in dienst die in gesprek gaan met onze huurders. Zij geven tips over hoe er bespaard kan worden en ze wijzen op mogelijke regelingen en subsidies. Daarnaast experimenteren we sinds kort met energiedisplays om mensen meer controle te geven over hun energieverbruik. Zo proberen we de energiearmoede onder onze huurders zo laag mogelijk te houden.’