Dossier

Exploitatiekosten onderwijsgebouwen - 26 maart 2019

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in alle gegevens die nodig zijn om de exploitatiekosten van schoolgebouwen beter te kunnen inschatten. U krijgt inzicht in de investeringscyclus en de impact die dit heeft op onderwijs gebouwen. Het...

Rekenen aan Zorgvastgoed - 19 maart 2019

| Door IVVD

Rekenen aan Zorgvastgoed - 19 maart 2019

Zorgvastgoed onderscheidt zich op een groot aantal vlakken van andere (maatschappelijk) vastgoedvormen. Met name de inkomstenstromen zijn anders dan bij bijvoorbeeld corporatievastgoed. Zorgorganisaties hebben te maken met verschillende soort...

Van MJOP naar DMJOP - 12 maart 2019

| Door IVVD

Van MJOP naar DMJOP - 12 maart 2019

Op deze pagina vindt u informatie over tijd, locatie en routebeschrijving.Wij verstrekken (om papier te sparen) alle presentaties en informatie zo veel mogelijk digitaal.Alle presentaties, deelnamelijst, opdrachten en uitwerkingen worden op...

Vervolg Vastgoedrekenen - 12 maart 2019

| Door IVVD

Vervolg Vastgoedrekenen - 12 maart 2019

Voor een robuuste onderbouwing van besluitvorming over vastgoed vormen vastgoedberekeningen de basis. Deze praktijkgerichte cursus is het vervolg op de basistraining Vastgoedrekenen van IVVD.Hier vindt u informatie over tijd, locatie en...

Greendeal duurzame zorg 2.0 in de praktijk - 5 maart 2019

Wat betekent de “Greendeal duurzame zorg” voor u en uw organisatie? Tijdens deze workshop worden de uitgangspunten van de Greendeal uitgewerkt in te implementeren maatregelen. U maakt kennis met de verschillende initiatieven en leert hoe u aan de...

Basis Vastgoedrekenen - 5 maart 2019

| Door IVVD

Basis Vastgoedrekenen - 5 maart 2019

Na afloop van deze eendaagse cursus vastgoedrekenen kent u de belangrijkste basisbegrippen die nodig zijn voor het rekenen met vastgoed én kunt u deze zelf toepassen in uw praktijk. Op deze pagina vindt u informatie over tijd, locatie en...

De 2-daagse Training Verduurzaming Woningcorporaties wordt gehouden op 5 en 12 februari 2019 te Amersfoort. U vindt hier nadere gegevens, informatiegids, studiematerialen en presentaties. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor deelnemers aan...

Loading