Dossier

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019 9 oktober 2019

| Door IVVD

Gemeentelijk Vastgoed Dag 2019 9 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 vond in Breukelen al weer de zevende Gemeentelijk Vastgoed Dag plaats. Een door deelnemers goed gewaardeerde, leerzame dag met een goede sfeer. De aanwezigen kunnen hier de presentaties...

Onderwijsvastgoed Dag 2019 - 25 september 2019

| Door IVVD

Onderwijsvastgoed Dag 2019 - 25 september 2019

Op 25 September 2019 vond in Breukelen al weer de vijfde Onderwijsvastgoed Dag plaats. Wij kijken terug op een leerzame en interessante dag met een goede sfeer. De aanwezigen kunnen hier de presentaties...

Exploitatiekosten onderwijsgebouwen - 3 oktober 2019

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in alle gegevens die nodig zijn om de exploitatiekosten van schoolgebouwen beter te kunnen inschatten. U krijgt inzicht in de investeringscyclus en de impact die dit heeft op onderwijs gebouwen. Het...

Van MJOP naar DMJOP - 19 september 2019

| Door IVVD

Van MJOP naar DMJOP - 19 september 2019

Tijdens deze workshop leert u om vanuit een nulmeting (de basisconditie) de technische staat van uw vastgoed objectief in beeld te brengen. Op basis hiervan wordt verduurzaming en het onderhoud op korte en lange termijn gepland én op elkaar...

Vervolg Vastgoedrekenen - 19september 2019

| Door IVVD

Vervolg Vastgoedrekenen - 19september 2019

Voor een robuuste onderbouwing van besluitvorming over vastgoed vormen vastgoedberekeningen de basis. Deze praktijkgerichte cursus is het vervolg op de basistraining Vastgoedrekenen van IVVD.Hier vindt u informatie over tijd, locatie en...

Basis Vastgoedrekenen - 10 september 2019

| Door IVVD

Basis Vastgoedrekenen - 10 september 2019

Na afloop van deze eendaagse cursus vastgoedrekenen kent u de belangrijkste basisbegrippen die nodig zijn voor het rekenen met vastgoed én kunt u deze zelf toepassen in uw praktijk. Op deze pagina vindt u informatie over tijd, locatie en...

Herziening Warmtewet - 12 september 2019

| Door IVVD

Herziening Warmtewet - 12 september 2019

In deze workshop gaan we in op alle wijzigingen en geven antwoord op al uw vragen rondom de Warmtewet.Wij verstrekken (om papier te sparen) alle presentaties en informatie zo veel mogelijk digitaal.Alle presentaties,  opdrachten en...

Loading