Drechtsteden willen er 25.000 duurzame woningen bij

| Door IVVD

duurzaam_shutterstock_79879945De regio Drechtsteden wil er 25.000 extra woningen bij en zet daarbij vooral in op kwalitatief en duurzaam bouwen. Om te borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wil het Drechtstedenbestuur doorgaan met het GPR Gebouw-instrument (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).

GPR is een systeem dat nieuwbouwplannen toetst op energie, milieu (samen als duurzaamheid), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. In september 2011 ondertekenden gemeenten, corporaties, een groot aantal ontwikkelaars en de adviesraden het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden. Nieuwbouwplannen moeten een bepaalde minimale score behalen. Gebleken is dat GPR een goed middel is om duurzaam bouwen en transformeren (ombouwen van kantoor- naar woongebouwen) meetbaar en bespreekbaar te maken. Daarnaast is levensloopbestendigheid en toegankelijkheid een belangrijk onderwerp in het licht van ‘langer zelfstandig thuiswonen’.

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Wonen: “Om als regio door te groeien naar een gebied met meer dan 300.000 inwoners – waarmee we ‘de vijfde stad van Nederland’ zijn – zetten we onverminderd in op goed wonen, werken en bereikbaarheid. Onze stevige ambities op wonen en duurzaamheid maken het logisch dat we doorgaan met GPR. Wij willen meer woningen in ons gebied, waarbij kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dit instrument draagt eraan bij dat dat ook gebeurt.”

Ook Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, juicht het gebruik van GPR van harte toe: “Eén van onze belangrijkst opgaven is een energieneutraal gebouwde omgeving. GPR is een mooi instrument om gebouwen zo duurzaam mogelijk te realiseren.”

Op basis van GPR kunnen gemeenten met (project)ontwikkelaars en woningcorporaties concreter met elkaar in gesprek over zo optimaal mogelijke ontwerpen van gebouwen. GPR wordt toegepast bij nieuwbouwwoningen, kantoor- en schoolgebouwen en het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen). Vanaf dit jaar kan het instrument ook gebruikt worden voor bestaand vastgoed en maakt het systeem inzichtelijk hoe een gebouw zo energieneutraal mogelijk ingericht kan worden.