Duurzaam bouwen voor kwalitatief goed onderwijs

| Door IVVD

De gemeente Oude IJsselstreek heeft in overleg met de vijf besturen van de basisscholen een Integraal huisvestingsplan (IHP) 2019 – 2032 opgesteld. In het IHP staan de kaders en speerpunten benoemd die voor optimale en adequate huisvesting van het basisonderwijs de komende jaren aan de orde zijn.

De gemeente wil de komende jaren in Gendringen en Silvolde een Integraal Kindcentrum (IKC) realiseren en op de middellange termijn een IKC in Ulft Zuid en nieuwbouw voor de school in Etten. Daarnaast willen de partijen een gezamenlijk perspectief ontwikkelen voor de resterende kleine(re) scholen in de kleine kernen.

Wethouder Peter van de Wardt van onderwijs: “We willen dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen in de hele gemeente. We hebben te maken met een dalend aantal leerlingen en enkele schoolgebouwen die niet meer aan de eisen voldoen. Samen met de vijf schoolbesturen zet de gemeente zich in voor toekomstbestendig onderwijs: passende huisvesting en een breed onderwijsaanbod. Daarin moeten we ook keuzes maken”.

Onderwijs meer dan stapel stenen
Doel is om door samenwerking een zo hoog mogelijke kwaliteit van basisonderwijs te realiseren voor de lange termijn. Adequate huisvesting is een voorwaarde voor kwalitatief verantwoord onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en de instandhouding van scholen.

Integrale Kindcentra
In de grotere kernen gaat de voorkeur uit naar Integrale Kindcentra, zoals die in Varsseveld, Terborg en Ulft Noord de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De ambitie is op korte termijn in Gendringen en Silvolde en op de wat langere termijn in Ulft-Zuid een IKC te realiseren. Het initiatief voor een inhoudelijke IKC-samenwerking moet in eerste instantie van de scholen en kinderopvangorganisaties komen.
Op middellange termijn wordt gedacht aan vervangende nieuwbouw voor de Klimpaal Etten. Ook wordt het perspectief geschetst voor de resterende basisscholen in de kleine kernen.

Duurzame schoolgebouwen
In het IHP zijn bovendien adviezen en maatregelen opgenomen om schoolgebouwen te verduurzamen. Een prettig leer-, werk- en leefklimaat op scholen is noodzakelijk. Bij (vervangende) nieuwbouw zet de gemeente dan ook in op de bouw van energie neutrale gebouwen. Voor bestaande gebouwen wil de gemeente in een gezamenlijk traject met de scholen, een energie- en/of klimaatscan laten uitvoeren, om hiermee inzicht te krijgen in de mogelijkheden, kosten en opbrengsten van verduurzaming van de huidige schoolgebouwen.