Duurzaam seniorencomplex met zorg in de buurt

| Door Odette Koldewey

In Maassluis is het hoogste punt bereikt van De Vlootschouwer, een gebouw met 70 betaalbare huurappartementen voor senioren, een polikliniek en een apotheek.

De gemeente Maassluis en woningcorporatie Maasdelta hebben afspraken gemaakt over het uitbreiden van het aantal ‘verzorgd wonen’ woningen in Maassluis. Met de bouw van De Vlootschouwer, een woongebouw met 70 betaalbare huurappartementen voor senioren, komt Maasdelta tegemoet aan de toenemende vraag naar wonen en zorg, een gevolg van de vergrijzing.

De belangstelling voor deze seniorenappartementen was zelfs al voor de start van de verhuur bijzonder groot. Er is een grote behoefte aan levensloopbestendige woningen waarin ouderen comfortabel en zelfstandig kunnen wonen. Voor de bewoners is het belangrijk dat er thuiszorg geleverd kan worden in de appartementen, zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Careyn levert deze zorg en is gevestigd in het naastgelegen servicecentrum De Vloot. Dat maakt deze locatie ook zo geschikt.

Zorg
De ruimtes op de begane grond van De Vlootschouwer zijn in het bezit van FSG (Facilitaire Stichting Gezondheidszorg) en worden verhuurd aan partijen die daar zorg gaan leveren. Dat gaat onder meer om Franciscus Gasthuis & Vlietland en de Apotheek Furieade. Beide partijen zijn nu nog gehuisvest in het sterk verouderde Gezondheidsgebouw Maassluis, dat naast het woongebouw De Vloot van Maasdelta en de nieuwe De Vlootschouwer ligt.

Vanuit de nieuwe polikliniek biedt Franciscus Maassluis medische zorg en diagnostiek aan alle inwoners van Maassluis en omgeving. ‘Met de nieuwe polikliniek zorgen Franciscus en andere partijen dat ook in de toekomst goede zorg dichtbij is voor de inwoners van Maassluis, jong en oud’, zei wethouder Corine Bronsveld-Snoep (o.a. Ouderen en Zorg) bij het behalen van het hoogste punt van De Vlootschouwer.

Doorstromen
‘Een groot compliment voor de harde werkers van Dura Vermeer die hier een prachtig en duurzaam pand bouwen, in opdracht van Maasdelta’, zei haar collega wethouder Sjoerd Kuiper (o.a. Bouwen en Volkshuisvesting) bij het behalen van het hoogste punt.

‘Voor de ouderen in Maassluis zijn deze 70 appartementen goed nieuws, want er is enorme vraag naar levensloopbestendige woningen waarin ouderen comfortabel zelfstandig kunnen wonen. Doordat ouderen doorstromen vanuit andere wijken komen er huizen vrij voor andere woningzoekenden zoals starters en gezinnen, waar ook enorme behoefte aan is.’

Betaalbaar
Het woongebouw bestaat uit elf woonlagen (tien verdiepingen). De appartementen hebben drie of vier kamers en hebben geen gasaansluiting. Koken gaat elektrisch. Elk appartement heeft een berging waar een fiets of scootmobiel kan worden gestald. In de woning zelf is ook een techniekruimte met de warmtepomp met boiler, het WTW-ventilatiesysteem en de opstelling voor een wasmachine/wasdroger.

Het zijn betrekkelijk ruime appartementen. Het wordt volgens Maasdelta door de gestegen bouwprijzen steeds lastiger om een project haalbaar te maken in de sociale huur. Desondanks kiest Maasdelta ervoor om de woningen te verhuren aan mensen met een kleinere beurs tegen een relatief lage huurprijs. Dit is immers de doelstelling van een woningcorporatie en hun bestaansrecht.

Energiezuinig en klimaatbestendig
De woningen worden energiezuinig gebouwd volgens het Bouwbesluit. Het woongebouw krijgt een warmte-koudeopslag (WKO) met bodembronnen, vloerverwarming en -koeling, balansventilatie met warmteterugwinning en tripleglas.

Om bestand te zijn tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering wordt De Vlootschouwer gerealiseerd met zogenoemde groene daken. Deze daken krijgen mossedum beplanting en hebben een waterbergend vermogen. Dit betekent dat de eerste regen door het groen wordt opgevangen. Als er erg veel regen valt, wordt het overtollige water afgevoerd naar de schoonwaterriolering. Het waterbergingssysteem, dat onder een groot deel van de parkeerplaatsen wordt aangebracht, werkt volgens hetzelfde principe.

Als alles volgens de planning verloopt wordt de nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2023 aan de huurders opgeleverd. Alle appartementen zijn verhuurd. Meer informatie over het nieuwbouwplan is hier te vinden.

Maasdelta Groep heeft het nieuwbouwplan samen met de Facilitaire Stichting Gezondheidszorg (FSG), Franciscus Gasthuis & Vlietland, de gemeente Maassluis en Dura Vermeer Bouw Zuid West BV ontwikkeld. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de spreiding van sociale woningbouw en heeft hiervoor een subsidie verstrekt.