Duurzaam transformatieproject High Park in Arnhem

| Door IVVD

Borghese Real Estate en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben een overeenkomst gesloten over de turn-key realisatie van 203 huurappartementen in het project High Park. High Park is de grootschalige gebiedstransformatie van het voormalige ING-kantoor aan de Velperweg in Arnhem. Capital Value begeleidde Borghese Real Estate bij de verkoop.

Over High Park
De verkochte woningen maken onderdeel uit van het Kruisgebouw. Dit deelproject bestaat in totaal uit circa 289 appartementen verdeeld over 15 verdiepingen en wordt gerealiseerd naar ontwerp van Powerhouse Company. Er zullen diverse type woningen worden gerealiseerd variërend van 48 tot ruim 200 m² GBO en is daarmee toegankelijk voor een brede doelgroep. Een deel van de appartementen zullen bij eerste verhuur beschikbaar komen voor het sociale segment. De appartementen gelegen op de bovenste vijf verdiepingen behoren niet tot deze transactie en komen in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar voor verkoop aan particulieren.

Duurzame transformatie
Borghese Real Estate en Syntrus Achmea RE&F hebben zich ten doel gesteld om de transformatie volledig gasloos op te leveren. Na intensieve bestudering door adviseurs en installateurs is dat in samenspraak met ETECK gelukt door hergebruik van de reeds aanwezige WKO-bronnen. De realisatie is al in volle gang en wordt uitgevoerd door Klok Groep. Naar verwachting worden de woningen in de tweede helft van 2020 opgeleverd.

Thijs Meijer, vastgoedadviseur nieuwbouw: “Deze transactie laat zien dat ook transformaties van oude gebouwen duurzaam kunnen worden gerealiseerd. Beide partijen hebben zich hier enorm voor ingezet en het is mooi om te zien dat het uiteindelijk gelukt is om de transformatie volledig gasloos op te leveren.”

Naast nieuwbouwontwikkelingen in verschillende vastgoedsegmenten heeft Borghese eerder verschillende succesvolle binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten gerealiseerd. Enkele sprekende voorbeelden hiervan zijn gebiedsontwikkeling ‘Maanplein’ op de Binckhorst in Den Haag, het kantoor ‘Prins en Keizer’ te Amsterdam en woongebouw ‘In het Noorderlicht’ te Utrecht.