Duurzaamheid en de waarde van vastgoed

| Door Odette Koldewey

ESG criteria hebben invloed op de waarde van vastgoed, vanwege de vraag naar duurzaam vastgoed. De verwachting is dat de toename van het aantal nieuwe en gerenoveerde gebouwen zal versnellen.

Recent verscheen een internationaal rapport over ESG (duurzaamheid) en de waarde van vastgoed. De vraag werd onderzocht wat de invloed van ESG criteria zijn op de waarde van vastgoed.

Wat is ESG?
ESG (Environmental, Social, Governance) criteria worden internationaal in toenemende mate gebruikt om de impact van de ecologische, sociale en ethische prestaties te beoordelen van bedrijven, organisaties en investeringen. ESG criteria zijn vergelijkbaar met de vele duurzaamheid criteria die er in de Nederlandse markt gebruikt worden om prestaties te meten.

ESG en vastgoed
De ESG-criteria kunnen ook gebruikt worden om de prestaties van een vastgoedorganisatie en de vastgoedportefeuille onder de loep te leggen. Kapitaalstromen zullen in de toekomst in toenemende mate worden gekanaliseerd naar duurzame economische activiteiten, wat betekent dat ESG criteria een belangrijke rol zullen spelen bij investeringsbeslissingen.

ESG belangrijk bij investeringsbeslissingen
Een recent rapport van Morgan Stanley Capital International (MSCI) over Investment Insights 2021 rapporteert over een wereldwijd onderzoek onder investeringsfondsen, verzekeraars, stichtingen en pensioenfondsen op ESG-overwegingen. Meer dan 73 procent van de ondervraagden was van plan om hun investeringsallocatie in ESG-vriendelijke activa matig tot aanzienlijk te verhogen.

Kapitaalmarkten erkennen ESG steeds meer in hun beslissingen
Met de snelle uitbreiding van Environmental Social Governance (ESG)-criteria voor beleggingen, betekent ‘niets doen’ dat de waarde van activa – ongeacht waar deze zich bevinden of van welk type dan ook – worden beïnvloed door duurzaamheidsuitdagingen op de lange termijn.

Prijspremie voor duurzaam vastgoed
Het RICS Sustainability Report (Q2 2021) toonde dat bijna de helft van de respondenten meent dat de huur en de prijspremie voor duurzaam vastgoed tot 10% kunnen oplopen in vergelijking met niet duurzaam vastgoed, vanwege een hoge vraag en een laag aanbod. Naarmate de impact van ESG factoren steeds duidelijker wordt, komt de vraag naar voren hoe de ESG-impact op vastgoedwaarderingen gemeten kan worden.

Conclusie van het rapport
De ESG-vereisten van investeerders en gebruikers zullen het aantal gerealiseerde nieuwe en gerenoveerde gebouwen versnellen vanwege de groene premies voor duurzaam vastgoed en verhoogde veroudering van niet duurzaam vastgoed. De focus op klimaatverandering en doelstellingen richting netto nul zal voortzetten en daarmee zal de veroudering van niet duurzaam vastgoed versnellen.

Waardering houdt noodzakelijkerwijs een vergelijking in. Aangezien de impact van ESG in een vroeg stadium is, zijn er nog niet veel marktgegevens. Waarderingsmethodologieën zijn echter goed ontwikkeld en in de loop der jaren getest en zijn in staat om wel al de houding van marktdeelnemers ten opzichte van ESG-factoren weer te geven in de waardering van het vastgoed.

Download rapport