Duurzaamheidstoets verplicht bij waardering commercieel vastgoed

| Door IVVD

abn-amro-logoElke taxatie van commercieel vastgoed voor ABN AMRO bevat vanaf juli standaard een duurzaamheidsparagraaf. Deze paragraaf is ontwikkeld in samenwerking met taxateurs; de criteria waarop de taxateur gaat toetsen, zijn gebaseerd op de richtlijnen van de RICS*.

Voor vastgoedbeleggers is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Duurzaam vastgoed is waardebestendiger en levert een hoger rendement op, voor beleggers én maatschappij. Dat komt doordat objecten energiezuiniger, beter verhuurbaar en couranter zijn. Ook is verduurzaming niet langer vrijblijvend: vanaf 2023 moeten kantoorpanden wettelijk minimaal een C-label hebben en in 2030 zelfs een A-label. Ook voor ABN AMRO is het een belangrijk thema. De waardevastheid zorgt namelijk voor een beter risicoprofiel. Zo leidt een hoog energielabel tot een betere waardering van het gebouw en dit heeft weer een positief effect op de financiering. Het financieren van duurzaam vastgoed wordt goedkoper en niet-duurzaam vastgoed duurder.

Waar kijkt de taxateur naar?
Bij het invullen van de duurzaamheidparagraaf kijkt de taxateur naar de gehele levenscyclus van objecten, onder andere naar bouwjaar, renovaties, exploitatiekosten, energielasten, CO2-uitstoot en de economische levensduur. Bij de waardebepaling wegen verschillende criteria mee, zoals grondgebruik, gebouwontwerp, bouwmaterialen en de locatie. Verder kijkt de taxateur van de duurzaamheidsparagraaf naar zakelijke aspecten op fiscaal en juridisch gebied en op het terrein management en lease. Bovendien inventariseert de taxateur welke duurzame kenmerken de waardebepaling positief of negatief beïnvloeden en geeft hij, indien van toepassing, een kostenindicatie om naar het in 2023 verplichte label C te komen.

Bijdragen aan de energietransitie
Rutger Schuur, Directeur Real Estate Clients ABN AMRO: “We willen met de bank nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de energietransitie. Met veel vastgoedfinancieringen op onze balans kunnen wij daar een verschil maken. Met dit initiatief voor taxaties wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de waardebepaling. Dat geeft een beter eindresultaat, creëert bewustzijn over duurzaamheid en biedt de ondernemer inzicht in de benodigde stappen naar een C-label in 2023.”

* Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is een toonaangevende, onafhankelijke en representatieve beroepsorganisatie voor het vaststellen van kwalificaties en normen in de vastgoed-, eigendoms- en bouwsector.