Duurzame bouwsteen legt CO2 vast

| Door IVVD

compensatiesteen-400x250Compensatiesteen is het meest duurzame bouwproduct in al zijn toepassingen, zowel bij dragende als niet-dragende wanden. Dit is onafhankelijk aangetoond door het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). Compensatiesteen heeft een minimum aan primaire grondstoffen nodig. 30% van de grondstoffen bestaat namelijk uit secundair toeslagmateriaal; dit zijn gerecyclede en opgewaardeerde reststoffen uit de staalindustrie. Maar het meest revolutionaire is dat Compensatiesteen niet geproduceerd wordt door traditionele productieprocessen die fossiele brandstoffen verbruiken.

Compensatiesteen wordt enkel verhard door pure CO2. Hiermee haalt Compensatiesteen significante hoeveelheden CO2 (250 kg/m3 Compensatiesteen) permanent uit het systeem. Compensatiesteen vormt dus met recht een hoogwaardig circulair product.

Levenscyclusanalyse en DUBOkeur®
Voor een onafhankelijke onderbouwing van de duurzaamheid van Compensatiesteen heeft De RuwBouw Groep de levenscyclusanalyse laten analyseren en certificeren bij het NIBE. Hieruit blijkt dat Compensatiesteen het meest duurzame, gecertificeerde ruwbouwproduct is in de markt. Duurzamer zelfs dan ruwbouwproducten en constructies van leem of hout. Compensatiesteen kent een LCA-score (shadowprice per functional unit) van € 0,77.

Daarnaast heeft Compensatiesteen het DUBOkeur® certificaat ontvangen voor elk van zijn toepassingen, zowel dragend als niet-dragend. Compensatiesteen behoort hiermee tot de meest milieuvriendelijke producten.

Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de milieuscores.