Duurzame en aardgasloze wijk in Alkmaar met 450 woningen

| Door IVVD

Gemeente_AlkmaarOp dinsdag 17 juli 2018 zijn HBB groep en De Geus Bouw definitief eigenaar geworden van het terrein aan de Voltastraat in Alkmaar, het voormalige PENdorp. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 7 hectare en zal ontwikkeld worden tot een woonwijk met zowel hoog- als laagbouw.

Het terrein heeft een bijzondere historie, een prachtige structuur van groen en waterpartijen, destijds niet openbaar toegankelijk waardoor het een verborgen park was. De structuur van het gebied met het parkachtige karakter blijft in de nieuwe ontwikkeling behouden. Een groenrijke omgeving met waterpartijen die in de toekomst wél openbaar toegankelijk zullen zijn. Het wordt een bijzondere wijk, met hoge kwaliteit en met duurzaamheid als basis, waaronder een aardgasloze wijk.

Om aansluiting te vinden in de omgeving is het ontwikkelteam met de gemeente Alkmaar in overleg voor een goede planologische invulling van het gebied die aansluit op de ‘Omgevingsvisie Alkmaar 2040, Transformatie Kanaalzone’.

Het Ontwikkelteam is druk bezig met de gemixte invulling van het plangebied, zoals appartementen, maar ook grondgebonden woningen. In de uitwerking zal ook worden gekeken naar een verbinding tussen het leefgebied van de nieuwe wijk en het Noord-Hollands Kanaal. Zoals de plannen zich nu aftekenen zal straks een nieuw leefgebied ontstaan met meer dan 450 woningen in een grote gevarieerde verscheidenheid aan typologieën en doelgroepen. Het voormalige PENdorp is gunstig gelegen ten opzichte van het station en de binnenstad van Alkmaar (slechts 5 minuten fietsen).

Nu het perceel formeel in eigendom is overgedragen aan HBB Groep en De Geus Bouw kunnen de plannen in geode samenwerking met de gemeente Alkmaar definitief verder worden gebracht vanuit de intentiefase naar een ontwikkelfase. De gemeente heeft de ontwikkeling van de totale Kanaalzone hoog op de agenda staan, waaronder ook het PENdorp. Er is een toenemende vraag naar woningen in de regio, de druk op de woningmarkt is groot. Derhalve wordt deze ontwikkeling voortvarend opgepakt om tot definitieve invulling van het gebied te komen.