Duurzame warmtetechnieken kansrijk voor woningcorporatie

| Door IVVD

In 2050 moeten woningcorporaties hun woningen CO2-neutraal hebben. Wat kleinschalige duurzame warmtetechnieken hierin kunnen betekenen? Dat lieten het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en RVO.nl onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt de potentie groot te zijn. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers vast dat de warmtetechnieken nog nauwelijks worden toegepast in de huursector.

Warmtetechnieken nog onderbelicht
Er zijn verschillende redenen voor de geringe toepassing. Woningcorporaties richten zich eerst op isolatie, ventilatie en zonnestroom. Zonder warmtetechnieken kunnen ze hun woningen daarmee verbeteren tot energielabel B. Ook is er onduidelijkheid over regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen. Daardoor investeren woningcorporaties niet snel in kleinschalige duurzame warmtetechnieken.

Aanbevelingen voor warmtetechnieken
Het rapport doet aanbevelingen om de potentie van de warmtetechnieken wel in beeld te krijgen. Niet alleen duidelijke regionale energiestrategieën en warmtetransitieplannen helpen daarbij. Maar bijvoorbeeld ook stapsgewijze routekaarten gericht op minder CO2-uitstoot.

Goed is ook om de toepassing en monitoring van duurzame warmtetechnieken in de huursector te registreren. Het rapport bevat een handige menukaart die helpt bij de afweging over warmtetechnieken.

Download
Rapport ‘Potentieel kleinschalige duurzame warmtetechnieken bestaande huurwoningen’