Echt inclusief vastgoed zorgt voor maatschappelijke meerwaarde

| Door Klementine Vis

Inclusie is een belangrijk thema voor gemeenten. Maar hoe veranker je diversiteit en inclusie in de gebouwde omgeving? Start-up Enter Here gaat hier dieper op in tijdens de Gemeentelijk Vastgoed Dag.

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

Het thema inclusiviteit wordt voor gemeenten onontkomelijk, stelt Marco Sotthewes, mede-oprichter van Enter Here. ‘Alle gemeenten, groot en klein, moeten hier iets mee. Ze weten alleen nog niet goed wat en hoe. Ze vinden het thema complex, zien het als een modegrill en focussen zich te veel op de kosten. Het blijft onderbelicht dat het organisaties ook veel oplevert.’ Tijdens de Gemeentelijk Vastgoed Dag op 10 oktober in Nieuwegein vertelt Sotthewes hoe Enter Here gemeenten op weg helpt met dit complexe thema en hoe op die manier maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd.

Lokale Inclusie Agenda
Sotthewes en zijn compagnon Daan Schipper onderzochten in 2022 hoe het thema inclusie is verankerd bij gemeenten en schreven hier een whitepaper over. Sotthewes: ‘Het thema wordt duidelijk nog niet heel breed gedragen bij gemeentelijke organisaties. Zo zagen we dat slechts 28% van alle gemeenten tussen 2018 en 2021 een Lokale Inclusie Agenda heeft opgesteld, terwijl het vanaf 2016 een verplicht beleidsdocument is. Een gemiste kans, want inclusie is een belangrijk verbindend element. Het is in zekere zin de rode draad die je door alle andere thema’s heen kunt rijgen. Doe je dat op een goede manier, dan kom je veel sterker te staan en heb je veel meer draagvlak voor je beleid.’

Co-creatie en participatie
Volgens Sotthewes en Schipper liggen er mooie kansen als gemeenten op een andere manier naar het vastgoed kijken. Een puur zakelijke benadering is niet voldoende. ‘Je kunt gemeentelijk vastgoed niet enkel vanuit een Excel Sheet beheren. Je moet het maatschappelijk domein hier echt actief bij betrekken.’ Dat betekent volgens Sotthewes dat vastgoedmanagers zich meer moeten verdiepen in de diversiteit van wijken en buurten en meer moeten samenwerken om kennis boven te halen. Co-creatie en participatie zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. ‘Door middel van inclusiviteit, door mensen daadwerkelijk te includeren in de besluitvorming en in de initiatieffase, kom je tot een veel breder programma voor vastgoed. Dat gaat verder dan aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van de gebouwen. Dat gaat ook over mentale toegankelijkheid en het bieden van gelijkheid in keuzes.’

Maatschappelijke meerwaarde
De centrale vraag bij gemeentelijk vastgoed is en blijft: wat is het doel van een accommodatie? Het gaat ten slotte om de maatschappelijke meerwaarde. Maar een belangrijke vervolgvraag is volgens Sotthewes: ‘Hoe kun je meer rendement halen uit dat gebouw? Dat zijn vragen die je samen met buurtbewoners en maatschappelijke organisaties moet beantwoorden. Als je een accommodatie meer vanuit inclusie bekijkt, dan wordt de voorziening meer van de mensen. Dan zal de bezetting van de ruimtes verbeteren en gaat de verhuurbaarheid omhoog.’

Praktische tools en tips
Sotthewes geeft tijdens zijn presentatie praktische tips hoe vastgoedprofessionals van gemeenten met dit lastige thema aan de slag kunnen gaan. Zo laat hij een tool zien die beter inzichtelijk maakt hoe subsidiestromen lopen. Ook tools voor het omgaan met participatie komen aan bod. ‘Vastgoed is een mooi vertrekpunt voor gemeentelijk beleid op het thema inclusie. Maar betrek daar dan wel de burgers bij. Dat heeft een veel groter effect dan enkel gemeentelijk beleid vanuit de verschillende afdelingen.’