Een kijkje in het ziekenhuis van de toekomst

| Door Dieuwke van Vuure

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst eruit en welke zorg wordt er verleend? Zorgexpert Jeroen Kemperman laat hierover zijn licht schijnen tijdens de Zorgvastgoed Dag Cure.

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

De zorg in Nederland staat door de vergrijzing onder druk. De zorgvraag zal de komende twintig jaar verdubbelen, terwijl het aantal zorgverleners amper groeit. Om toch aan die stijgende zorgvraag te kunnen voldoen, hebben we innovatieve preventie- en zorgconcepten nodig die aansluiten op de inmiddels gaande verschuiving van intramuraal naar extramuraal. Zorg in huis en in de eigen omgeving zal steeds meer de norm worden, en dat heeft grote gevolgen voor het ziekenhuis zoals we het kennen. Jeroen Kemperman, senior manager Strategie & Business Development bij Zilveren Kruis en auteur van het boek ‘Briljante businessmodellen in de zorg en gezondheid’, gaat dieper in op deze ontwikkeling tijdens de Zorgvastgoed Dag Cure van IVVD op 14 november in Utrecht.

Andere rol ziekenhuis
‘Om de toenemende tekorten het hoofd te kunnen bieden, zullen we als zorgketen anders met elkaar moeten samenwerken’, stelt Kemperman. ‘Ik zie daarbij veel kansen in nieuwe woonvormen voor ouderen en zorg en monitoring op afstand. De rol van het ziekenhuis zal hierdoor veranderen. Het ziekenhuis zal zich meer moeten gaan richten op de kerntaken rondom de operatiekamers en de intensive cares. Alles wat in een vrij regulier bed geregeld kan worden zonder intensieve zorg, zal zoveel mogelijk verplaatst worden naar huis. Zo kunnen we de productiviteit in het ziekenhuis verhogen en efficiënter en effectiever gaan werken.’

De poliklinische zorg verdwijnt hiermee grotendeels uit het ziekenhuis, verwacht Kemperman. ‘Die zorg kan prima georganiseerd worden in gezondheidscentra in de wijken, en met zorg thuis. Het ziekenhuis kan zich daardoor meer en beter richten op de echte kerntaken rondom de OK’s en IC’s. Daarbij kunnen ziekenhuizen zich richten op een breedte aan functies als algemeen ziekenhuis, of zich specialiseren op een bepaalde expertise als focuskliniek.’

Jeroen Kemperman, senior manager Zilveren Kruis

Spoedzorg
Kemperman verwacht niet dat het aantal vierkante meters in ziekenhuizen zal afnemen, maar wel dat er binnen die vierkante meters meer specifieke operatiezorg en intensieve verpleging verleend zal moeten worden. ‘Daarnaast zal de spoedzorg in ziekenhuizen overeind gehouden moeten worden. Door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van mensen met fragiliteit en dementie zie je al veel druk op de spoedzorg en dat zal alleen maar toenemen. Dat moeten we proberen te voorkomen met goede zorg en monitoring op afstand, anders zal de druk op het ziekenhuis alsnog te groot worden.’

Flexibiliteit en duurzaamheid in het zorgvastgoed is volgens Kemperman noodzakelijk in een wereld met zoveel druk en onzekerheid, ook bij de intensieve zorg. ‘Dat betekent dat de leidingen en technologie niet diep in de muren gestopt moeten worden. Dan kun je de ruimtes flexibeler benutten en over langere periodes afschrijven en wordt het vastgoed herbruikbaar in plaats van afbreekbaar. Maar dat betekent wel dat je heel goed moet nadenken over de eisen die je stelt aan de OK’s en IC’s en de logistieke organisatie daar omheen.’

Kansen voor beleggers
Door de veranderende rol van het ziekenhuis ziet de zorgexpert van Zilveren Kruis overigens ook mooie kansen voor beleggers in zorgvastgoed. ‘Er zullen meer gezondheidscentra komen die hospitality gericht zijn. Laagdrempelige retail-achtige oplossingen waar verschillende zorgdiensten zijn geclusterd. En er komt een groeiende vraag naar levensloopbestendige woningen en geclusterde woonvormen voor ouderen. Daar liggen kansen.’