Eén op drie kinderen groeit op in ongezonde woning

| Door IVVD

Eén op de drie kinderen in Nederland leeft in een ongezonde woning, waar sprake is van vocht en schimmel, donkere ruimtes, geluidsoverlast of lage temperaturen. Opgroeien in ongezonde huizen wordt geassocieerd met een grotere kans op gezondheidsproblemen als astma, eczeem en luchtwegaandoeningen. Het heeft ook een negatieve impact op de leerprestaties van kinderen. Ieder jaar missen Nederlandse kinderen ruim 65.000 schooldagen wegens ziekten die samenhangen met ongezonde gebouwen.

Dit blijkt uit de Healthy Home Barometer 2019, een omvangrijk pan-Europees onderzoek naar het leefklimaat in gebouwen en huizen in opdracht van de VELUX Groep. De Barometer focust dit jaar op de meest kwetsbare groep in onze samenleving – kinderen.

Meer kans op gezondheidsklachten
Vandaag de dag wonen er in Nederland 2,8 miljoen kinderen onder de 15 jaar. Bijna 1 miljoen daarvan wonen in huizen met gebreken die mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid. Kinderen die worden blootgesteld aan één van de vier risicofactoren (vocht, duister, lawaai en koude) lopen 1,7 keer meer kans op gezondheidsklachten. Voor degenen die met alle vier de risicofactoren leven, is de kans dat zij gezondheidsklachten melden maar liefst 4,2 keer zo groot.

Verminderde leerprestaties
Ook de leerprestaties van kinderen verminderen door ongezonde gebouwen. In Nederland gaan jaarlijks bijna 2,5 miljoen leerlingen 189 dagen naar school en ruim 70% van die tijd wordt in het klaslokaal doorgebracht. Maar ieder jaar missen Nederlandse kinderen ruim 65.000 schooldagen wegens ziekten die samenhangen met ongezonde gebouwen.

Positief effect
Een goed binnenklimaat is essentieel om de opleiding en het welzijn van kinderen te beschermen. Goede luchtkwaliteit is gekoppeld aan betere prestaties. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een verbeterde luchtkwaliteit de leerprestaties met 15% kan verbeteren, met een positief effect op het werktempo, het aandachtsniveau en de concentratie.

Verhoogde arbeidsproductiviteit
Een verminderde blootstelling aan schimmel en vocht in woningen en een verbeterde ventilatie in scholen leiden tot economische groei doordat de gezondheid van kinderen verbetert. Het heeft een verhoogde arbeidsproductiviteit tot gevolg van zowel ouders als kinderen, zodra zij volwassen worden.