Eerste energieneutrale rijkskantoor van Nederland

| Door IVVD

Het Rijksvastgoedbedrijf viert op 5 maart, samen met haar partners, de start van de renovatie. Het gebouw wordt straks volledig energieneutraal opgeleverd. Dit betekent dat het pand nu van energielabel label B naar A++++ stijgt. Met het energieneutraal maken van het pand Herman Gorterstraat 5 is aangetoond dat dit gedateerde pand wel degelijk energieneutraal kan worden gemaakt. Iets wat voorheen onmogelijk leek.

Projectmanager Frans van Beek, projectmanager Rijksvastgoedbedrijf: “De enorme renovatie van het totale project van in totaal 37.000 vierkante meter is zo duurzaam mogelijk ingestoken. Met het klimaatdoel 2050 voor ogen is het Herman Gortercomplex het eerste rijkskantoor dat gerenoveerd wordt onder de ambitie ‘energieneutraal’. Deze is in de aanbesteding aan de markt meegegeven en wordt nu ook echt uitgevoerd.”

Innovatief en creatief dankzij echt samenwerken
Dura Vermeer Bouw Hengelo vormt voor het ontwerp en de bouw een samenwerking met OTH, DWA en de Groot Installatiegroep.

Patrick Kip, projectleider bij Dura Vermeer: “De basis van het UAV-GC-contract was en blijft écht samenwerken als gelijkwaardige partners. Alleen hierdoor is het mogelijk het ontwerp en proces zo optimaal en snel mogelijk te realiseren. Zo is een innovatief en creatief concept rondom circulair- en energieneutraal bouwen gecreëerd.”

Ontwerp en bouw inclusief levering van energie
Het project omvat het transformeren van drie gedateerde kantoorgebouwen uit de jaren ’90 naar één modern en zeer duurzaam rijkskantoor. Niet alleen is Dura Vermeer met haar partners verantwoordelijk voor design, build, en maintain, maar ook voor de levering van energie. Het label energieneutraal wordt behaald met zowel energiebesparende als energieopwekkende maatregelen zoals: de adaptieve gevel door triple glas en zonwering aan de binnenzijde. Zonnepanelen worden zowel op het dak als op een deel van de opstallen op het binnenterrein gelegd. Daarmee wordt veel extra energie opgewekt.

Een gezond, slim gebouw en energiecoach
Bouwfysische aspecten zoals de brandveiligheid, adaptieve gevel en luchtdichtheid zijn van groot belang. Er is een maximale kierdichting voor een optimaal binnenklimaat en een lager energiegebruik. Herman Gorter wordt voorzien van slimme sensoren en energiemeters, waardoor energiestromen inzichtelijk worden. Met deze inzichten kunnen eisen worden bewaakt, eventuele afwijkingen ten opzichte van het ontwerp worden getraceerd en daar waar nodig bijgestuurd. Een energiecoach gaat zorgen dat er nog ‘smarter’ met het gebouw kan worden omgegaan.

Bouwen op een postzegel in hoog tempo
Een deel van het complex blijft gewoon in gebruik, waardoor het proces is opgedeeld in twee fases. Dit in combinatie met het bouwen op deze postzegel, middenin het centrum van Utrecht, maken het een uitdaging. De bereikbaarheid van de locatie in het binnenstedelijke gebied, de raakvlakken met de aangrenzende in uitvoering zijnde bouwprojecten.

Bewoners
Na renovatie biedt het complex plaats aan ongeveer 2000 medewerkers. Hierbij is een groot deel afkomstig van verschillende Rijksonderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Maar ook andere rijksdiensten zullen in het complex worden gehuisvest. De renovatie start na planontwikkeling medio 2020. Vanaf eind 2021 nemen verschillende instanties van het ministerie van J&V gefaseerd hun intrek in dit rijkskantoor. Begin 2023 is de renovatie van het pand klaar.