Eerste kantoor met Binnenklimaat label

| Door Odette Koldewey

Kantoor DWA Gouda voorzien van eerste Binnenklimaat Label op het hoogste niveau: Binnenklimaat Label A “zeer goed”

Kantoor DWA Gouda voorzien van eerste Binnenklimaat Label

Het verduurzaamde kantoorgebouw van DWA aan de Harderwijkweg in Gouda is als eerste in Nederland voorzien van een gecertificeerd Binnenklimaat Label. En ook op het allerhoogste niveau: Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’. Met het label kunnen zowel gebouweigenaren als werkgevers aantonen dat de werkplek gezond en comfortabel is.

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur bij DWA: “Bij de renovatie van ons kantoor in Gouda is vanzelfsprekend aandacht besteed aan gezondheid en comfort. Het is voor ons buitengewoon inspirerend dat onze resultaten getoetst en gewogen zijn en bekroond met Binnenklimaat Label A ‘zeer goed’. Opnieuw hebben we daarmee aangetoond dat met vakmanschap, creativiteit en doorzettingsvermogen ook bij renovatie hoge standaarden zijn te halen.”

Reinier van Kooten, directeur bij Duijnstede Beheer: “Wij zijn enorm trots op deze certificering voor een kantoorpand uit de jaren ’80. Velen hadden dit pand al afgeschreven, maar zowel DWA als Duijnstede waren ervan overtuigd dat we met onze gezamenlijke ambitie en de professionele kennis van DWA dit pand een tweede leven zouden kunnen geven. Gezien de bijzonder goede certificering kunnen we niet anders dan concluderen dat dit is gelukt. Zo’n resultaat is ook voor ons weer een inspiratiebron om binnen onze portefeuille verder te verduurzamen en op zo’n wijze onze bijdrage te leveren aan het klimaat.”

Klasse A-gebouw
Of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label, wordt getoetst aan de hand van vier onderdelen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren: lucht, licht, klimaat en geluid. Het PvE Gezonde Kantoren is een handreiking voor het ontwikkelen en herontwikkelen van kantoren die niet alleen energiezuinig moeten worden, maar ook gezond en comfortabel moeten zijn. Voor de vier onderdelen zijn drie ambitieniveaus geformuleerd. Klasse C geeft een ‘voldoende’ aan, klasse B betekent ‘goed’ en de beste beoordeling is klasse A, met een ‘zeer goed’.

Remi Hompe, directeur bij Binnenklimaat Nederland: “Met deze onafhankelijke methodiek zorgen we ervoor dat het in één oogopslag duidelijk is hoe het met het binnenklimaat van een gebouw gesteld is. Je moet als eigenaar kunnen zeggen ‘ik wil een klasse A-gebouw’ en er zeker van zijn dat je vooraf gestelde prestatie-eisen ook behaald worden. Daarom is borgen en monitoren een belangrijk onderdeel van het label…”

Smart-Sensor-netwerk
Voor de totstandkoming van een Binnenklimaat Label wordt een inspectie op locatie uitgevoerd, enquêtes gehouden en binnenklimaatdata verzameld. Voor het definitieve label wordt een jaar lang klimaatdata verzameld via een standaard meetkit of gegevens uit een Smart-Sensor-netwerk. Niet alleen temperatuur, vocht en CO2 worden gemeten, ook is fijnstof aan de data-collectie toegevoegd.

Wilfred van der Plas, expert Smart Buildings: “Omdat het DWA-kantoor in Gouda al voorzien was van een Smart-Sensor-netwerk hadden wij een enorme voorsprong. Hierdoor konden we alle data snel en eenvoudig ontsluiten voor het Binnenklimaat Label. Voor de situaties waarvan toepassing konden we met draadloze sensoroplossingen komen tot de input voor het Binnenklimaat Label. Voor ons stopt het niet met het verkrijgen van het Binnenklimaat Label, door inzet van ons platform hebben wij realtime inzicht in het binnenklimaat en de energieprestatie van het gebouw.”

Door het label binnenklimaat te behalen, kom je in een database die aantoont welke gebouwen aantoonbaar gezond zijn.
Het label is ontwikkeld vanuit platform Binnenklimaattechniek, door Binnenklimaat Nederland, TVVL, TNO, BBA, OfficeVitae en DWA.

Onderzoek ‘Het nieuwe werken na een pandemie’
Afgelopen halfjaar is binnen DWA, onder haar klanten en partners, onderzoek gedaan naar het nieuwe werken tijdens en na de coronapandemie. Mensen zijn structureel meer thuis gaan werken en het hybride werken maakte de opmars. Het onderzoek met als hoofdfocus het gezonde binnenklimaat leerde dat:
60% van de huurders en 40% van de verhuurders een gezond binnenklimaat belangrijker zijn gaan vinden en dat de eisen die aan het binnenklimaat worden gesteld als gevolg van corona toenemen;
Werknemers meer dan voorheen garantie willen dat het binnenklimaat gezond is;
80% van zowel de verhuurders en huurders gaf aan dat hybride werken een blijvend fenomeen gaat zijn;
40% van de huurders gaf aan dat zij minder gingen huren;
Het gebouw een ontmoetingsplek wordt.
Eerder onderzoek van het CfPB heeft al aangetoond dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan een toename van de arbeidsproductiviteit en verlaging van het kortdurend ziekteverzuim. Komende jaren gaat ook de praktijk dit onderbouwen.

Masterclass Gezonde Gebouwen