Eerste stap in herontwikkeling Zuneha-terrein Halsteren

| Door IVVD

De voormalige loodsen van Zuneha, op de hoek van de Wouwseweg en Buurtweg in Halsteren, maken plaats voor een nieuwe woonbuurt. Op het terrein, dat voornamelijk eigendom is van Stadlander, komen zo’n 39 woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Daarmee is de eerste stap voor de nieuwe ontwikkeling gezet.

20180814-herontwikkeling-halsteren
De nieuwe woonbuurt wordt gevormd door een mix van koop- en huurwoningen. Daarvan zal Stadlander zo’n 30 sociale huurwoningen voor haar rekening nemen. De huurwoningen bedienen diverse doelgroepen. Zo komen er levensloopbestendige woningen, geschikt voor zowel gezinnen als mensen die nu of op een later moment zorg nodig hebben. De koopwoningen zullen door een marktpartij ontwikkeld worden. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, gaan de loodsen tegen de vlakte.

Voor de eerste schop in de grond gaat, moeten er nog enkele horden genomen worden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het in procedure wordt gebracht. In de tussentijd worden ook de contracten met de gemeente en marktpartij verder uitgewerkt. Stadlander verwacht in 2019 te starten met de nieuwbouw.