Eerste stap naar innovatieve woonvorm voor dementerende senioren

| Door IVVD

Innovatieve woonvormen voor senioren, dat is de toekomst volgens Woonzorg Nederland. Daarom steunen we het initiatief van Stichting OdenseThuis om in onze locatie Marius Ten Catehof in Amsterdam een kleinschalige woongroep voor mensen met dementie te starten onder regie van de families. Dit initiatief sluit naadloos aan bij een van de woonvormen die wij zelf ontwikkelen. Woensdag 6 november tekenden bestuursvoorzitter Cees van Boven en Juliette van Gelder, Judith Cohn en Roland Cabenda van OdenseThuis een intentieovereenkomst.

Wonen in eigen omgeving
Het plan is om een woongroep te vormen van mensen die het Odensehuis bezoeken maar niet langer thuis kunnen wonen. De bekostiging vindt plaats met behulp van het Persoonsgebonden Budget. De regie over de professionele zorg en het dagelijkse huishouden is in handen van de families. Anders dan wonen in een verpleeghuis blijven mensen in hun eigen omgeving wonen met anderen die ze kennen en met zorgverleners die door de representanten van de bewoners zelf worden gecontracteerd.

Nieuw concept
Het OdenseThuis concept is nieuw in Nederland maar al langer beproefd in Duitsland. Onlangs bezocht een delegatie van Woonzorg Nederland, OdenseThuis en landelijke organisaties op gebied van innovatie en wonen voor ouderen Duitsland om te leren van de ervaringen die met deze woonvorm zijn opgedaan.