EIB en BNG Bank helpen publieke sector met investeringen tegen lage kosten

| Door IVVD

eib-bng-bankDe Europese Investeringsbank (EIB) en BNG Bank hebben in Den Haag een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend. De lening volgt op de eerder getekende samenwerkingsovereenkomst waarin werd vastgelegd dat de twee financiële instellingen kennis en ervaring zouden gaan uitwisselen om zo publieke investeringen in Nederland te stimuleren. De EIB stelt EUR 250 miljoen beschikbaar aan BNG Bank, die dit bedrag tegen lage tarieven kan doorlenen aan decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen.

Aangezien de EIB nooit meer dan 50% van de totale waarde van een project mag financieren, zal samen met BNG Bank voor een totaal van minimaal EUR 500 miljoen aan projecten gerealiseerd kunnen worden. Het rentetarief voor genoemde klanten zal lager liggen dan het rentetarief van reguliere leningen.

“BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland en heeft als doelstelling om overheidsbeleid te ondersteunen tegen zo laag mogelijke kosten. Via de lening van de EIB biedt BNG Bank ook kleinere klanten, die anders hiervoor niet in aanmerking zouden komen, de gelegenheid te profiteren van EIB financiering. Deze overeenkomst past daardoor uitstekend bij de strategie van de bank “, zegt Olivier Labe (rechts op de foto), lid van de Raad van Bestuur van BNG Bank.

“Als bank heeft de EIB een vergelijkbare strategie om kleinere klanten te bereiken, en de samenwerking met BNG Bank komt op een mooi moment,” zegt vicepresident Pim van Ballekom (links) van de EIB. “Er is een noodzaak voor duurzame sociale woningbouw in Nederland, waarbij BNG Bank een belangrijke rol als financier speelt. Dit past heel goed in de Europese doelstellingen. In dit project komen meerdere prioriteiten van de EIB bij elkaar en geven we als Europese financiële instelling een signaal af dat we er zijn waar dat nodig is.”

Bron: BNG