Eigen Haard wil betaalbare huur voor alle huurders

| Door IVVD

Eigen Haard gaat voor honderd procent betaalbare huur. De Amsterdamse woningcorporatie laat daartoe het principe dat de kwaliteit van de woning de huurprijs bepaalt nog meer los. Het inkomen bepaalt voortaan de huurprijs. Dat valt te lezen in het visiedocument 2020-2024. Ook wil de woningcorporatie voortaan minimaal een acht scoren op dienstverlening.

Eigen Haard-bestuurder Bert Halm

Zorgen dat zoveel mogelijk mensen met lage en middeninkomens in de regio Amsterdam betaalbaar kunnen wonen, in prettige buurten en in woningen van goede kwaliteit, dat ‘mission statement’ valt te lezen in het visiedocument 2020-2024 van woningcorporatie Eigen Haard. Daarmee is de visie op betaalbaarheid volgens Eigen Haard-bestuurder Bert Halm wezenlijk veranderd. Daarnaast wil de woningcorporatie de dienstverlening aan de huurders de komende jaren op alle aspecten naar een acht of hoger tillen.

Volgens Halm blijkt uit onderzoek dat zo’n 10 procent van de huurtoeslaggerechtigde corporatiehuurders teveel huur betaalt in relatie tot het inkomen. Eigen Haard wil ernaar toe dat 100 procent van de huurders een betaalbare huur heeft. Halm: “De verantwoordelijkheid van de overheid is om te zorgen voor inkomenstoeslagen. Wat wij gaan doen is daar ons huurprijsbeleid beter op laten aansluiten.”

Inkomen bepaalt huurprijs
En dus laat de Amsterdamse woningcorporatie het principe dat de kwaliteit van de woning de huurprijs bepaalt nog meer los. Het inkomen bepaalt voortaan de huurprijs. Op termijn heeft Eigen Haard nog maar vier huurprijsniveaus in het sociale segment: drie daarvan worden bepaald door de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag, de vierde is de liberaliseringsgrens.

In samenwerking met lokale partners wil Eigen Haard de leefbaarheid in de buurten bevorderen. De corporatie wordt echter geen eigenaar van leefbaarheidsprojecten. Wel kijkt Eigen Haard naar welke functies er voor de leefbaarheid van een buurt het beste in de bedrijfsruimtes kunnen komen. Wat betreft de woningen gaat de Amsterdamse woningcorporatie nog meer sturen in hun toewijzingsbeleid. En de corporatie wil meer samenwerken met lokale partners. Denken vanuit wat de buurt nodig heeft wordt het devies.

Een acht voor dienstverlening
Op een aantal dienstverleningsaspecten scoort Eigen Haard volgens de Aedes benchmark klanttevredenheid al goed. Maar eerder ging de woningcorporatie bij de renovatie van een flat in Amstelveen de fout in rond de communicatie met de huurders. Onderzoeksbureau Artivé kwam daarna met enkele aanbevelingen die Eigen Haard integraal doorvoert in de hele organisatie. Ook gaat de corporatie nog meer aspecten van de dienstverlening meten, in uitbreiding van de Aedes Benchmark. Zo wil Eigen Haard op termijn op alle aspecten van dienstverlening uitkomen op die acht.