Elburg krijgt er 227 energiezuinige woningen bij

| Door IVVD

Woensdag 24 juli jl. kreeg de bouw van 227 woningen aan de Oostelijke Rondweg in Elburg het startsein. De komende jaren worden hier 137 koopwoningen en 90 huurwoningen gebouwd. De betrokken partijen legden samen met wethouders Sneevliet en Wessel letterlijk en figuurlijk de puzzelstukken op hun plek om hiermee een grote plattegrond van het nieuwe gebied te onthullen.

De woningen van het plan ‘De Dijkjes’ worden de komende jaren gebouwd in het uitbreidingsgebied aan de Oostelijke Rondweg. Woningstichting Omnia Wonen neemt 90 sociale huurwoningen af. De overige 137 koopwoningen worden verkocht aan particulieren. Het plan De Dijkjes heeft een dorpse opzet waar oude ambachten in de architectuur van de woningen verwerkt zijn. Ook wordt er veel ruimte gegeven aan groen, water en speelvoorzieningen.

Puzzelstukken op hun plek
De wethouders Sneevliet en Wessel waren aanwezig bij het startsein en wethouder Sneevliet gaf in haar speech aan blij te zijn met de uitbreiding van Elburg en wenst de partijen succes bij de realisatie van het plan. “Wij zijn als gemeenteraad blij met de komst van deze duurzame koop- en sociale huurwoningenwoningen.” Directeur-bestuurder Monique Govers van Woningstichting Omnia Wonen vertelt opgetogen over de uitbreiding van het woningaanbod voor huurders: “Omnia Wonen maakt zich sterk voor voldoende beschikbare woningen. Deze energiezuinige woningen dragen bovendien bij aan betaalbaar wonen. Ook dat vinden we belangrijk.” Waarna Marcel Mulder, regiodirecteur bij Van Wijnen, de handeling duidde door te benadrukken dat een nieuw project altijd weer een puzzel is, waarbij samenwerking tussen verschillende partners en belanghebbenden cruciaal is. De openbare ruimte en wegen worden gerealiseerd door Smink Infra.

Fijn Wonen
De 90 huurwoningen worden gerealiseerd door Fijn Wonen. Met Fijn Wonen biedt Van Wijnen zeer complete, comfortabele, betaalbare en energiezuinige woningen aan. In Elburg worden de Fijn Wonen-woningen afgeleverd als nul op de meter (NOM). Dit houdt in dat de woningen net zoveel energie opwekken (of zelfs meer) als er wordt verbruikt. Fijn Wonen faciliteert daarbij actieve ondersteuning aan bewoners en levert een bijbehorend dashboard waarop bewoners o.a. hun energieverbruik zelf kunnen inzien.

Naar verwachting worden de eerste voordeursleutels in het tweede kwartaal van 2020 uitgereikt.