Electriciteitsnet knelt in Amsterdam

| Door Odette Koldewey

Knelpunten op het elektriciteitsnet dreigen de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling in gevaar te brengen. De gemeente heeft het Rijk in een brandbrief opgeroepen om te helpen.

Amsterdam vraagt om steun bij oplossen knelpunten elektriciteitsnet. De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt snel. Om aan deze vraag te voldoen, wordt de elektriciteitsinfrastructuur in Amsterdam de komende 10 jaar verdubbeld. De versterking van het netwerk loopt helaas niet altijd in de pas met de groei van de vraag naar capaciteit. Knelpunten op het elektriciteitsnet dreigen de woningbouw, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Amsterdam in gevaar te brengen. De gemeente heeft het Rijk in een brandbrief opgeroepen om te helpen deze situatie op te lossen.

Het elektriciteitsnet in Amsterdam heeft eerder dan verwacht in 4 gebieden zijn maximale capaciteit bereikt, of zal de limiet snel gaan bereiken. De afgelopen 3 maanden moest netwerkbeheerder Liander 4 keer code rood of code oranje aankondigen voor een deel van het stroomnet in Amsterdam. Code rood betekent dat er geen capaciteit is om bedrijven die veel stroom gebruiken op het stroomnet aan te sluiten. Bij code oranje is dit ook het geval, maar worden nog mogelijkheden onderzocht om de vraag naar elektriciteit door congestiemanagement te reduceren.

Geen last voor kleinverbruikers
Liander geeft aan dat we de komende jaren vaker knelpunten op het net kunnen verwachten. Aansluitingen voor kleinverbruik, zoals woningen, kleine winkels, kantoren en reguliere laadpalen, zullen hier geen last van hebben. Ook heeft het geen gevolgen voor de teruglevering van stroom via duurzame opwek, zoals zonnepanelen.

Geen slaapwijken
Amsterdam bouwt sinds 2014 gemiddeld 6.900 woningen per jaar. Dit tempo willen we vasthouden. In een deel van Noord waar code rood is afgekondigd, willen we de komende jaren 25.000 woningen bouwen. Voor deze woningbouw is capaciteit gereserveerd. Maar door de knelpunten in het stroomnet kan Liander grootverbruikers, zoals scholen, supermarkten, horeca of zorginstellingen, de komende 5 tot 7 jaar niet op het net aansluiten. Wij willen geen slaapwijken bouwen met mensen, maar zonder voorzieningen. Hierdoor dreigt de bouw van deze woningen vertraging op te lopen. En zo zijn er meer gebieden in Amsterdam waar de knelpunten in het elektriciteitsnet de bouw van woningen in de weg zitten.

Duurzaam
Daarnaast willen we vaart maken met het verduurzamen van de stad. Zo investeren we bijvoorbeeld miljoenen euro’s om van het aardgas af te komen. Dat is in lijn met het nationaal Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

Brandbrief
Zonder de steun van het Rijk komen de woningbouwplannen, economische ontwikkeling en de energietransitie in het geding. De gemeente Amsterdam en Liander kunnen de toenemende druk op het elektriciteitsnet niet zelfstandig oplossen. In de bijgevoegde brandbrief geven we een voorzet van mogelijke oplossingsrichtingen en roepen wij het Rijk op om actie te ondernemen.

Lees de brandbrief