Energielabel A-kantoren verbruiken 50 procent minder gas

| Door IVVD

Er is veel spreiding in gasverbruik door leegstand en het verkeerd inregelen van klimaatinstallaties. Zo verbruiken kantoren met een energielabel A tot 50 procent minder gas dan kantoren met een G-label. Wel blijkt het elektriciteitsverbruik van label A-kantoren hoger te liggen. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van ECN in opdracht van RVO.

Het verband tussen het energielabel en het wérkelijk gemeten energieverbruik van kantoren is niet eerder op deze grootschalige manier onderzocht. ECN heeft samen met CBS de gegevens van de energielabeldatabase van ca. 1.000 kantoren gekoppeld aan het werkelijke gas – en elektriciteitsverbruik van dezelfde kantoren. Hierbij is in de analyse rekening gehouden met de kantoorgrootte.

In onderstaande figuur wordt de gas-intensiteit gegeven voor de gelabelde kantorenvoorraad tot en met 1975. Hieruit volgt duidelijk de afname van het gasverbruik richting een verbeterd label:

gas-intensiteit

De voornaamste conclusie: in een A-label kantoor wordt gemiddeld 50 procent minder gas verbruikt dan in een G-label kantoor. Per vierkante meter gebruiksoppervlakte kantoor is het verschil in verbruik 7,5 m3 gas. Dit terwijl het energielabel uitgaat van een theoretisch verschil van 27 m3 per vierkante meter.

ECN is initiatiefnemer en hoofdopsteller van het rapport. Jeffrey Sipma, onderzoeker bij ECN, geeft uitleg: ‘Dat het werkelijke verbruik afwijkt van het theoretische label, wisten we al. Nieuw is dat we de verschillen beter kunnen verklaren. Zo is een belangrijke oorzaak de gedeeltelijke leegstand van met name oudere kantoren. Sommige kantoren zijn maar voor de helft of tweederde bezet. Een tweede verklaring voor de grote spreiding in gasverbruik zijn verkeerd ingeregelde klimaatinstallaties. Kantoren worden tegelijkertijd gekoeld en verwarmd of de klimaatinstallaties draaien in de avond of het weekend gewoon door. Daar houdt sofware geen rekening mee’, besluit Sipma.

Uit eerder onderzoek van ECN blijkt dat het goed inregelen van klimaatinstallaties in kantoren Nederland 20 tot 30 petajoule kan besparen. Eerder onderzoek door derden wees al uit: een energielabel A-kantoor verbruikt meer elektriciteit dan een label G-kantoor per m2 gebruiksoppervlakte. Dit onderzoek bevestigt nogmaals: modernere A-label kantoren verbruiken gemiddeld 15 kilowattuur meer per vierkante meter dan oude, label G-kantoren.
Sipma ziet een logische verklaring: ‘De betere kantoren behoren efficiënter te zijn ingericht, met gemiddeld minder vierkante meter per werknemer. Dat leidt in de regel tot een hogere bezettingsgraad en intensiever gebruik van de kantoorruimte, dus meer laptops, PC’s, kopieerapparaten en een uitgebreidere ICT-serverruimte. Organisaties met vierkante meters aan serverruimte in eigen beheer, verbruiken met die vierkante meter tot een factor dertig meer elektriciteit dan organisaties die hun serverdiensten hebben uitbesteed aan een datacentrum’. Daarnaast gebruiken nieuwere kantoren waarschijnlijk meer elektriciteit voor ruimtekoeling en ventilatie.

Sipma ziet zeker het belang van een energielabel voor de kantorenmarkt. ‘Het energielabel ligt onterecht vaak onder vuur. Dit onderzoek bewijst juist de waarde van het energielabel. Dat het label niet het daadwerkelijk verbruik precies kan voorspellen, wisten we al. Maar het label bevestigt een waarneembare verbruikstrend in de uitkomsten. Naarmate de gelabelde voorraad toeneemt, worden de verbruiksgegevens nog betrouwbaarder, zo verwachten we’, aldus Sipma.

Het volledige rapport kunt u hier lezen.