Energieneutrale IJdoornschool in Amsterdam opgeleverd

| Door IVVD

ijdoornschool_amsterdamSMT Bouw & Vastgoed heeft een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd. Na een realisatietijd van 25 weken is de energieneutrale IJdoornschool te Amsterdam klaar en opgeleverd. Naar verwachting zullen de leerlingen nog dit schooljaar hun intrek nemen in hun nieuwe onderkomen.

Het nieuwe onderwijsgebouw beschikt over 17 klaslokalen, een speelzaal, een ouderkamer, gymzaal (op de verdieping), een vroeg voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) met een totaaloppervlakte van ongeveer 3.000 m2 BVO.

De school moest herkenbaar zijn in de wijk en een plek zijn waar leerlingen zich veilig en thuis voelen. DMV architecten heeft rekening gehouden met de overgang van de stedelijke bebouwing en het groene karakter van het park. Dit is versterkt door het speelse uiterlijk wat de school een eigen identiteit en karakter geeft.

De opdrachtgever Gemeente Amsterdam heeft gekozen voor nieuwbouw met toekomst en flexibiliteit. De IJdoornschool is een energieneutraal onderwijsgebouw geworden met een EPC van 0,0. Hiermee is SMT verder gegaan dan wat er in de uitvraag is gesteld en is Frisse Scholen Klasse A behaald.