Energiezuinig ventilatiesysteem bij school in Zeist

| Door Odette Koldewey

Een betaalbare oplossing voor goede luchtkwaliteit op scholen, dat biedt het door TNO ontwikkelde ventilatiesysteem SchoolVent. Het energiezuinige systeem ventileert niet alleen, maar filtert ook de lucht en verwarmt of koelt klaslokalen.

De installatie van SchoolVent op het dak van het Jordan Montessori Lyceum in Zeist

Goede energiezuinige ventilatie is voor scholen van groot belang. Niet alleen is het binnenklimaat op veel scholen niet op orde, de luchtkwaliteit in klaslokalen laat ook regelmatig te wensen over. Zeker bij scholen in de buurt van drukke wegen. Bovendien ligt er voor de meeste scholen nog een behoorlijke uitdaging op het gebied van verduurzaming van het vastgoed.

Piet Jacobs is senior onderzoeker bij TNO in Delft op het gebied van binnenmilieu en energiebesparing

Om een betaalbare oplossing te bieden voor deze uitdagingen ontwikkelde TNO samen met Lucam en VFA Solutions een nieuw systeem dat in staat is om scholen op een slimmere manier te koelen en van frisse lucht te voorzien. Piet Jacobs, onderzoeker bij TNO legt uit: ‘Ons systeem maakt gebruik van een luchtbehandelingskast met daarin een energiezuinige koeling en een hoogwaardige fijnstoffilter. De luchtbehandelingskast is aangesloten op een systeem van luchtkanalen dat uitkomt in de klaslokalen. De ‘oude’ lucht wordt bovenin de lokalen afgezogen en dan gekoeld door water te vernevelen, zogenaamde verdampingskoeling. Met behulp van een warmtewisselaar koelen we daarmee verse toevoerlucht. In de winter gebruiken we de warmtewisselaar juist om de ventilatielucht voor te verwarmen, met behulp van de warmte uit de afgevoerde lucht. Beide stappen in het systeem bestaan al langer, nieuw is dat we ze in deze combinatie toepassen.’

Het ventilatiesysteem in een klaslokaal van het Jordan Montessori Lyceum

Klasse A binnenklimaat
Het innovatieve ventilatiesysteem zorgt voor een klasse A binnenklimaat en kan bijdragen aan een besparing van 80 procent op de energiekosten voor ventilatie. Een eerste pilot bij het Jordan Montessori Lyceum in Zeist heeft aangetoond dat het systeem enkele grote voordelen biedt. Teamleider Richard van Oostenbrugge was vanuit het lyceum bij het project betrokken: ‘Leerlingen en docenten ervaren de luchtkwaliteit als frisser en schoner en de temperatuur is op warme dagen met gemiddeld vier graden lager een stuk aangenamer. Het ventilatiesysteem is bovendien stil en energiezuinig. Wij zijn zeer tevreden en hebben na de pilot het systeem dan ook uitgebreid naar al onze lokalen.’

Urgentie
Scholen kunnen volgens Jacobs eigenlijk niet meer zonder het filteren en koelen van lucht. ‘Door de focus op goede isolatie hebben scholen steeds vaker te maken met oververhitte klaslokalen. Soms moeten scholen in de zomer zelfs klassen naar huis sturen omdat het te warm is in de lokalen. Dat is verre van ideaal.’ Bovendien worden er steeds strengere eisen gesteld aan de luchtkwaliteit in scholen. Zo willen steeds meer gemeenten in de Randstad dat schoollocaties nabij drukke wegen worden voorzien van goede filters om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast heeft Covid de afgelopen jaren het belang van goede ventilatie nog eens extra benadrukt. De hoogste tijd voor actie dus.

Integrale oplossing
SchoolVent biedt scholen een integrale oplossing voor ventilatie, koeling en filtering van de binnenlucht in scholen. Zeker voor scholen in de buurt van drukke autowegen die nog een verduurzamingsslag moeten maken is het nieuwe ventilatiesysteem een ideale kans om meerdere vliegen in een klap te slaan, denkt Jacobs. ‘Met de gasprijsstijgingen van de laatste tijd worden de kosten van ventilatie voor scholen een steeds groter probleem. Ons systeem met warmteterugwinning biedt hiervoor een mooie oplossing. Scholen gaan in een keer naar een klasse A binnenklimaat en ze kunnen honderden euro’s per klaslokaal besparen op verwarmings- en ventilatiekosten.’

Masterclass Versnelling Energietransitie