Enschede mag als proef versneld woningen bouwen om talent te behouden

| Door IVVD

De gemeente Enschede en provincie Overijssel gaan samen met het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken werken aan het innoveren en versnellen van de woningbouw in Enschede.

Doel hiervan is om afstudeerders voor Enschede en de regio vast te houden. Zelfde geldt voor behouden en aantrekken van gezinnen. Beide zijn belangrijk voor het op peil houden van de beroepsbevolking in Enschede en Twente.

Krimp tegengaan
De beroepsbevolking in Enschede en Twente laat nu een lichte krimp zien. Die heeft onder andere te maken met de situatie op de woningmarkt. Daarom is er op korte termijn een extra impuls nodig voor innovatie en versnelling van de woningbouw. Centraal daarbij staat het versneld tot realisatie brengen van kansrijke plannen die passen in de Omgevingsvisie van Enschede en de provincie Overijssel. En om het niet alleen bij praten te houden hebben de samenwerkende partijen vandaag een intentieverklaring ondertekend die het begin van de samenwerking en het begin van de pilot met het ministerie markeert. Met de pilot spelen de partners en het ministerie in op de dynamiek op de woningmarkt. Wat uiteindelijk meer ruimte voor het innoveren en versnellen van de woningbouw in Enschede moet opleveren. Zo wordt de keuze om in Enschede en/of Twente te blijven of te komen wonen makkelijker gemaakt. Daar hebben de verschillende organisaties vandaag hun handtekening voor gezet.

‘Dit is een mooie kans voor Enschede’, zegt wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede. ‘Het helpt onze ambitie te realiseren om kwalitatief goede woningen te bouwen die iets toevoegen voor de stad’

Gedeputeerde Monique van Haaf vult aan: ‘Extra bijzonder is dat we dit samen gaan doen met verschillende partijen die het realiseren van de benodigde woningen mogelijk maakt. En om het niet bij praten alleen te houden hebben we vandaag een intentieverklaring ondertekend.’

Unieke aanpak
Gemeente en provincie starten nu samen met provincie het Expertteam woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot om de komende twee jaar (2019 en 2020) te onderzoeken hoe deze versnelling op een slimme manier vorm kan krijgen. Kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt, uiteraard moeten de plannen ook passen bij de ambities van Enschede. Daarbij wordt er ook gekeken naar de omgevingsvisie, waar onder meer groei, leefbaarheid en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. BPD Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie Domijn zijn onder andere betrokken bij de uitvoering van de pilot.