Enthousiaste reacties na eerste Masterclass Integraal HuisvestingsPlan

| Door IVVD

31 Deelnemers van in totaal 16 gemeenten en 7 onderwijsinstellingen waren op 11 februari aanwezig tijdens de eerste Masterclass Integraal HuisvestingsPlan. Het blijkt dat men steeds meer op zoek is naar manieren om planmatig werk te maken van de huisvestingsopgave die er ligt voor het onderwijs. Ambities ten aanzien van duurzaamheid, de ontwikkeling van kindcentra en leefbaarheid in dorpskernen sporen aan om te komen tot een gezamenlijke visie en een integraal meerjarenperspectief voor de onderwijshuisvesting in gemeenten. Om gemeenten en onderwijsinstellingen in deze zoektocht te helpen droeg Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK inhoudelijk bij aan de door IVVD georganiseerde Masterclass.

Naar een succesvol IHP traject
Naast inzicht in actuele ontwikkelingen in beleid en wetgeving door Tanja van Nes (PO-Raad), werd er in de Masterclass ruim aandacht gegeven aan de manieren waarop het een IHP traject succesvol kan worden doorlopen. Zo sprak Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) met aanwezigen over het slim gecombineerd krijgen van geldstromen. Als ook over de wijze waarop aandacht voor onderlinge samenwerking kan gaan helpen deze geldstromen ook daadwerkelijk effectief ingezet te krijgen voor de huisvestingsopgave. Een opgave die zich niet beperkt tot de opgave van nieuwbouw. Max Hoefeijzers (Kwartiermasters) voorzag in de benodigde verdieping om te komen tot partnerschap die voor het echt gerealiseerd krijgen van deze gezamenlijke opgave onmisbaar is. De gedeelde conclusie: Iedereen moet op zoek willen gaan naar een gedragen besluit over de inzet van gemeenschapsgeld.

Op zoek naar nieuwe spelregels
Het gaan werken en redeneren vanuit de levensduurbenadering is voor veel gemeenten nieuw. Het is geen gewoongoed om in een open planproces echt gezamenlijk zicht te creëren in beschikbare geldstromen. Er wordt gemakkelijk vastgehouden aan bestaande patronen en bekende uitgangspunten. Een gedeelde collectieve benadering kan deze patronen doorbreken en leiden tot een sluitende businesscase, leert de praktijk. Maar dat vraagt wel moed, tijd en nieuwe spelregels. Lees vertrouwen en bereidheid van alle partners. Het is dan fijn terug te kunnen vallen op ervaringen en expertise die elders met deze nieuwe spelregels al zijn opgedaan. Dat was dan ook precies wat met de opzet van deze Masterclass werd beoogd.

Verankering van klimaatakkoord in IHP’s
De Masterclass liet zien dat de verankering van het Klimaatakkoord in de IHP-s nog wel de nodige vragen met zich meebrengt. Wat vormt een wettelijke verplichting? Hoe kan met een lokale meerjarige investeringsagenda ook een bijdrage worden geleverd aan het Klimaatakkoord? Om deze vragen te beantwoorden ondersteunt kenniscentrum Ruimte-OK de sector op lokaal niveau met het programma Scholen op Koers naar 2030. Na afloop lieten meerdere gemeenten weten dit lokaal op te willen pakken. Zij maakten direct gebruik van het aanbod daarvoor een Startbijeenkomst te organiseren met gemeente en scholen samen. Ook waren er gemeenten die een ‘concept-versie’ van hun IHP graag eens zouden doorspreken. Dit om te bezien op welke onderdelen er wellicht nog mogelijkheden liggen die straks kunnen helpen bij de implementatie. Meer informatie over het programma Scholen op Koers naar 2030? Kijk op de website www.scholenopkoersnaar2030.nl. Een andere vraag neem dan gerust contact met ons op via info@ruimte-ok.nl.

Bron: Ruimte-OK

De volgende Masterclass Integraal HuisvestingsPlan wordt gehouden op 21 september 2020.

Masterclass: verdieping Integraal Huisvestingsplan (IHP)