Expertpanel beantwoordt vragen over huisvesting en luchtbeheersing in kader Corona

| Door IVVD

TNO, TU Eindhoven en Royal HaskoningDHV en de Vereniging voor Contamination Control stellen hun expertise beschikbaar om de zorgsector te ondersteunen bij acute vraagstukken over de technische infrastructuur van ziekenhuizen in relatie tot het Coronavirus (Covid-19). Het panel is sinds 23 maart 2020 beschikbaar om acute vragen van ziekenhuizen over contaminatie-control en luchtbehandeling zo snel mogelijk te beantwoorden.

Om het verwachte toenemende aantal coronapatiënten op te vangen zullen naast isolatiekamers en IC-ruimten ook andere ruimten geschikt moeten worden gemaakt voor de verzorging van coronapatiënten. In veel gevallen vraagt dit om aanpassingen aan de klimaat- en luchtbehandelingssystemen om besmettingen naar verzorgend personeel en andere patiënten te minimaliseren.

Ziekenhuizen hebben zich al gemeld met vragen als: Welke ruimten zijn geschikt om aan te passen? Hoe organiseren we de logistiek als er patiënten op de gang moeten worden opgevangen? Welke risico’s brengen operatiekamers als IC met zich mee die gewoonlijk op overdruk staan? Moeten daarbij de warmtewielen om energie te besparen worden uitgezet? Moet de luchtbevochtiging uitgezet worden of juist verhoogd?

Een aantal keren per dag wordt een expertsessie belegd waarmee een zorgorganisatie in gesprek kan treden. De experts beantwoorden telefonisch, via email en via videoconferencing zulke vragen en geven hun visie op de problematiek geven. Op deze wijze kan snel worden ingespeeld op acute kwesties die in de zorg ten aanzien van contaminatie-control en luchtbehandeling spelen. Wim Maassen, senior adviseur bij Royal HaskoningDHV en als Fellow verbonden aan de TU Eindhoven: ‘We willen graag met ons expertiseteam bijdragen om deze eerste dringende vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.’

Ziekenhuizen kunnen hun vragen via expert.panel.corona@tno.nl voorleggen bij het panel.