Extra investering van 3,3 miljoen voor sporthallen Koning Willem II College

| Door IVVD

De gemeente Tilburg wil 3,3 miljoen euro extra investeren in de nieuwe sporthallen bij het Koning Willem II College. Met dit geld worden de 2 onderwijs sporthallen groter en hoger gemaakt en krijgen ze meer faciliteiten.

Door de aanpassingen zijn de sporthallen beter geschikt voor het sportgebruik na schooltijd en in het weekend. Overdag gaan het Koning Willem II College, het basisonderwijs en de Onderwijsgroep Tilburg de sporthallen gebruiken. In de avonden en weekenden beheert het gemeentelijk Sportbedrijf ze.
Het Sportbedrijf kan de vraag en het aanbod van sportaccommodaties in Tilburg op elkaar afstemmen en de ruimtes verhuren aan verenigingen. De sporthallen worden in eerste instantie zo ingericht dat ze geschikt zijn om er te volleyballen.

Het college heeft aan de raad voorgesteld om de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de aanpassingen.

Zoveel mogelijk laten sporten
Sportwethouder Rolph Dols: “We hebben in Tilburg een tekort aan grotere binnensportaccommodaties. Met de extra investering kunnen we de sporthallen bij het Koning Willem II College voor meer activiteiten gaan gebruiken. Kinderen en jongeren krijgen er gymles en sportverenigingen kunnen er trainingen en wedstrijden houden. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk Tilburgers laten sporten.”

Wethouder Esmah Lahlah (in afwezigheid van Marcelle Hendrickx verantwoordelijk voor onderwijs): “Dit is een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en sport elkaar kunnen versterken. Dit past in ons streven om schoolgebouwen multifunctioneel in te zetten.”

Breedesport
De sporthallen van het Koning Willem II College worden vooral ingezet voor de breedtesport. Topsportactiviteiten moeten ook in de toekomst zoveel mogelijk plaatsvinden in sporthal T-kwadraat.

Nieuw- en verbouw
De bouw van de 2 sporthallen maakt onderdeel uit van plannen voor nieuw- en verbouw van het Koning Willem II College. De gemeente investeert hierin omdat ze gezonde en moderne onderwijsvoorzieningen belangrijk vindt. De planning is dat het nieuwe schoolgebouw en de sporthallen in 2023 gebouwd en in gebruik zijn.