Financiering duurzaamheid voor deel van woningcorporaties problematisch

| Door IVVD

WSW-logo-400x155.pngHet borgstelsel is voldoende robuust om investeringen in duurzaamheid naar gemiddeld label B in 2021 door woningbouwcorporaties te dragen, maar het raakt wel de grenzen. Na deze investeringen is er nog maar beperkt financiële ruimte voor verdere ambities in de sector.

Voor 128 corporaties die goed zijn voor €3,7 miljard van de € 9,4 miljard aan benodigde investeringen (40%) is deze inspanning een stap te ver. WSW ziet hier te grote financiële en bedrijfsmatige risico’s om deze investeringen geborgd te financieren.

Dat zijn de twee belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat WSW deed naar de duurzaamheidsinvesteringen door woningbouwcorporaties om in 2021 gemiddeld energielabel B te halen. Uit dit onderzoek blijkt verder dat de regionale verschillen in haalbaarheid van de duurzaamheidsambitie groot zijn en bovendien ook niet alleen beperkt tot de woningmarktregio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag: zeven van de in totaal 19 woningmarktgebieden kunnen de volledige benodigde investeringen aan.

Een samenvatting van het onderzoek treft u hier aan.

WSW presenteerde eerder al de hoofdlijnen van het onderzoek op een recent SOM-seminar. Deze presentatie vindt u hier.

Het gehele rapport, de onderzoekverantwoording en een aansluiting bij het Sectorbeeld 2017 van de Aw zijn ook beschikbaar.