Flexwonen is booming

| Door IVVD

platform31Er is iets revolutionairs gaande op de huurwoningmarkt. Er komen steeds meer tijdelijke woonunits, flexibele huurcontracten en zogenoemde magic mix-projecten, wooncomplexen waar verschillende doelgroepen – tijdelijk – gemengd wonen. Deze flexwoningen zijn steeds vaker te vinden in leegstaand vastgoed. Een nieuwe bestemming voor leegstaand vastgoed is niet alleen maatschappelijk wenselijk, de exploitatie kan ook prima rendabel worden opgezet, blijkt uit doorrekeningen van Platform31.

De huurmarkt verandert. Veel mensen hebben snel, goedkoop woonruimte nodig. Denk aan studenten, arbeidsmigranten, gescheiden mensen, uitstroom ggz en statushouders. Het gaat over meer dan een miljoen huishoudens in Nederland. En dat aantal groeit. De Wet doorstroming huurmarkt die tijdelijke verhuur mogelijk maakt, ging vorig jaar geruisloos door de Tweede Kamer. Platform31 constateert dat de nieuwe regels resulteren in steeds meer projecten die snel en goedkoop woonruimte aanbieden.

Woonkwaliteit en huurbescherming
Flexibel wonen is geschikt voor een tussenfase in het leven met snel, goedkope woonruimte en een tijdelijk huurcontract op een locatie met weinig aanbod van reguliere huurwoningen. Het is een aanvullend aanbod: het moet geen beweging zijn naar minder kwaliteit of afnemende huurzekerheid voor ‘reguliere’ huurders. Het is belangrijk voldoende beheer in te zetten zoals bijvoorbeeld een conciërge en te monitoren op flexnomaden.

Is mijn transformatie rendabel? – TransformatieTool
Platform31 onderzocht vijf bestaande flexprojecten op rendabiliteit met de TransformatieTool (Excel, 297 kB). Met deze rekentool kun je snel en zonder veel financiële kennis in beeld krijgen of transformatie rendabel is. Ook kun je ‘aan de knoppen draaien’ en zien wanneer het plan wél rendabel wordt. Denk aan looptijd, beheerkosten, aantal eenheden en huurprijs. Alle vijf onderzochte projecten scoorden goed en bleken rendabel te zijn.