Focus op welzijn is cruciaal bij ontwikkeling zorgvastgoed

| Door Dieuwke van Vuure

Zorgvastgoed kan in belangrijke mate bijdragen aan de levenskwaliteit van de bewoners. Voor Aedifica staan de ESG-doelen hierbij centraal. ‘Het motto “een ons welzijn scheelt een kilo zorg” wordt steeds belangrijker en relevanter.’

Marloes Kampinga, asset manager Aedifica

Al meer dan vijftien jaar bouwt Aedifica in Europa aan het zorgvastgoed van de toekomst. Sinds 2016 ook in Nederland. De belegger gericht op zorgvastgoed ziet een groeiend aantal uitdagingen in de zorg zoals de dubbele vergrijzing, een sterk veranderende zorgvraag en personeelstekorten. De gebouwen en de leefomgeving kunnen hierbij uitkomst bieden. Dat vraagt volgens asset manager Marloes Kampinga wel om een goede visie op het vastgoed en het welzijn van de bewoners en het zorgpersoneel. ‘De ligging, het ontwerp en de inrichting van het gebouw spelen een grote rol. Wij zetten onze kennis en ervaring in om de ideale kaders te creëren voor een veilig thuis waar mensen zo waardig mogelijk kunnen leven.’

Duurzame relatie
Aedifica heeft de afgelopen jaren een portefeuille met 75 locaties opgebouwd in Nederland. Kampinga: ‘We werken samen met exploitanten en gaan echt voor een duurzame relatie met onze huurders. We zien onszelf niet sec als verhuurder, maar veel meer als duurzame partner voor zorgorganisaties. Daarbij delen we onze kennis om te zorgen dat het vastgoed maximaal bijdraagt aan de levenskwaliteit van de bewoners en waardevolle zorg. We delen best practices op onderwerpen als energieverbruik, duurzame renovaties en de optimale inrichting van een zorglocatie, we doen energy audits op de locaties en een stukje benchmarking. Zo ondersteunen we zorgorganisaties in vastgoedsturing op korte en lange termijn.’

Breder aanbod
Waar de focus voor Aedifica lange tijd vooral op het intramurale zorgvastgoed lag, ziet Kampinga een verschuiving naar vastgoed voor mensen met een lichtere zorgvraag. ‘Er moet een veel breder aanbod komen van zorgappartementen, appartementen met zorg op afroep en alle smaken die daartussenin zitten. Bij dit vastgoed speelt welzijn een belangrijke rol. Middels preventieve zorg kan een zwaardere zorgvraag worden voorkomen of uitgesteld. De woning speelt hierin een faciliterende rol.’

‘Duurzame gebouwen met een hart bieden een veilig thuis en maximale levenskwaliteit’

Thuisgevoel
Bij huisvesting voor ouderen is het thuisgevoel heel belangrijk, stelt Kampinga. ‘We zetten daarom sterk in op de S van de ESG-doelen. Het sociale aspect weegt voor ons zwaar. We willen de bewoners van ons vastgoed een plek bieden waar ze zelf de regie over hun leven behouden en ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. Het gaat niet om de stenen, om de vier muren en het dak, maar veel meer om wat er binnen die muren gebeurt. Daarom bieden we duurzame gebouwen met een hart. Gebouwen met een plek waar ontmoetingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.’

Mixed use
Een mooi voorbeeld van zo’n gebouw is het woon-zorgcomplex van Aedifica in Winschoten. Kampinga: ‘Een voormalige LTS is gerenoveerd tot een mixed use gebouw met onder andere 52 zorgappartementen. In de plint zijn medische gebruikers zoals een huisartsen en een fysiotherapeut gevestigd, en op de verdiepingen bevindt zich een verpleeghuis. De oude gymzaal wordt momenteel omgebouwd tot ontmoetings- en activiteitenruimte voor de bewoners, het zorgpersoneel en de buurt. Door ontmoeting en activatie pakken we ook het thema eenzaamheid aan. Dat is ook een vorm van preventieve zorg.’