Forse stimulans voor houtbouw

| Door Odette Koldewey

De Metropool Regio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsverband van 32 gemeenten en 2 provincies, wil houtbouw binnen haar gebied stimuleren.

Houtbouw heeft een aantal voordelen boven traditionele bouw. Denk daarbij vooral aan de CO2 opslag in hout die zo voor lange tijd in de gebouwde omgeving terecht komt. Als er circulair gebouwd wordt, dan kan het hout telkens weer opnieuw gebruikt worden binnen die gebouwde omgeving. Belangrijk voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Bob van der Zande, programmaleider houtbouw MRA

We spreken met Bob van der Zande, programmaleider houtbouw ambitie van de MRA. Op een zevental thema’s wil de regio de economie stimuleren, waarvan houtbouw er één is. De start voor houtbouw bestond eind vorig jaar uit de intentie van de 10 grootste gemeenten en 2 provincies om vanaf 2025 20% van de woningproductie in de regio met houtbouw te realiseren. Op basis van de huidige woningbouwproductie zijn dat 3.000 woningen. Gezien de ambitie om de bouwproductie van woningen omhoog te schroeven, kunnen dat er dus ook meer worden.

Hoe gaat de MRA dit realiseren?
“Er is een schaalsprong nodig om de intentie waar te kunnen maken. Wij hebben voor de uitwerking gekozen voor de ‘Triple Helix’ aanpak. Dat staat voor samenwerking tussen de publieke kant, de private kant en kennisinstellingen. Houtbouw is niet iets wat overheid alleen doet. De overheid kan hooguit zorgen voor de juiste condities en afspraken maken. Kennisinstellingen zijn ook heel hard nodig daarbij. Kennisopbouw en kennisdelen rondom houtbouw zijn essentieel in dit proces. Dat gaat van hoog tot laag. Van de TU Delft naar (om)scholingstrajecten voor mensen werkzaam in de bouw”.

Hoe wordt de intentie uitgewerkt?
“De uitwerking doen we in nauwe samenwerking met een groot aantal private partijen en kennisinstellingen. We werken toe naar een uitvoeringsconvenant houtbouw, een soort green deal, in oktober 2021. De bedoeling is dat de overheid, private partijen en kennisinstellingen dit convenant ondertekenen. Het gaat hierbij over het aanwijzen van locaties voor houtbouw. Er moeten voldoende locaties gevonden worden voor houtbouw, van zowel gemeenten als private partijen. Welke locaties kunnen ingebracht worden? Het gaat ook over een kennisagenda om kennis met elkaar te delen, niet alleen bij zoiets als aanbesteding, maar ook voor allerlei technische oplossingen. Ook de definitie van houtbouw verdient aandacht, zodat wij met elkaar dezelfde taal spreken. Een heel belangrijk punt is ook de regelgeving rondom gebruik van hout in de bouw, zodat de voordelen van hout als bouwmateriaal goed tot zijn recht kan komen.”

Hoeveel partijen zijn er bij betrokken?
“Er zijn vele tientallen organisatie op allerlei niveaus betrokken van de stuurgroep tot aan de werkgroepen. Dat zijn de gemeenten en provincies waar de MRA uit bestaat, het ministerie van BZK, en vele private partijen, zoals beleggers, woningcorporaties, bouwers en anderen, maar ook brancheorganisaties als de Neprom, IVBN en SKG. Daarnaast natuurlijk de kennisinstellingen, waaronder de TU Delft. De trein is in beweging gezet”