Gebouwen Universiteit Utrecht worden gezond, energieopwekkend en circulair

| Door IVVD

De Universiteit Utrecht kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voortaan voor de leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair.

Afgelopen week stelde het College van Bestuur het ambitiedocument “Toekomstbestendige gebouwen” vast. “Wij richten ons op een duurzame samenleving. Dus zetten we deze principes ook centraal in onze eigen bedrijfsvoering”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers.

 

“De universiteit wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Het realiseren van toekomstbestendige gebouwen draagt hieraan bij.”

Anton Pijpers, Voorzitter College van Bestuur

Toekomstbestendige gebouwen: duurzaam én betaalbaar
Bij een toekomstbestendig gebouw staan de principes gezond, energieopwekkend en circulair centraal. De gebouwen die de universiteit neerzet, dragen bij aan het welzijn en de prestaties van studenten en medewerkers. De gebouwen leveren energie op in plaats van dat ze energie verbruiken. Ook zijn ze demontabel zodat de grondstoffen in het gebouw hun waarde behouden.

Daarnaast zijn de gebouwen aanpasbaar, zodat ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs maximaal worden ondersteund. “Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een duurzame, vitale en betaalbare campus,” aldus Fiona van ’t Hullenaar, Directeur Vastgoed & Campus. “Dit zijn voordelen voor mens en milieu. Ook is het financieel interessant: zoals het verlagen van energieverbruik en onderhoudskosten.”

“Duurzaamheid is geen liefdadigheid.”

Fiona van ’t Hullenaar”, Directeur Vastgoed & Campus

Anton Pijpers en Fiona van ’t Hullenaar

Wat doet Universiteit Utrecht nog meer?

Naast het realiseren van toekomstbestendige gebouwen, onderneemt de universiteit nog meer. Zo wekt zij energie op met behulp van zonnepanelen en maakt gebruik van warmte- en koudeopslag. Daarnaast koopt zij duurzaam vertogas en groene energie die wordt opgewekt door windturbines in Nederland. Ook zijn er tal van andere initiatieven – groot en klein – zoals onlangs het verwijderen van wegwerpflesjes met water uit de frisdrankautomaten en introductie van standaard vegetarische vergaderlunches.

Fiona van ’t Hullenaar: “Dat actie nodig is, werd deze week nogmaals onderstreept door de klimaatbrief, waarin universiteiten worden opgeroepen hun klimaatbeleid aan te scherpen en maatregelen te nemen om uitstoot te verminderen. Een mooi initiatief dat de universiteit stap voor stap nog duurzamer maakt.”