Gebruikers hebben hun wensen kunnen inbrengen

| Door Odette Koldewey

Het Kennemer Sportcenter wordt door SRO beheerd en geëxploiteerd. Bij de renovatie van deze multifunctionele sportaccommodatie hebben de gebruikers hun wensen kunnen inbrengen. Daarnaast is er optimaal gebruikgemaakt van de financiële ruimte die beschikbaar kwam.

We spreken online met opleidingsmanager René Zaal van het Nova College CIOS, erevoorzitter Freek Guit van turnvereniging SV Bato, manager vastgoed Tjeerd Meijer en technisch vastgoedbeheerder Gregor Groen van SRO. Gregor Groen was tevens projectleider bij de renovatie van het Kennemer Sportcenter. Tjeerd Meijer verricht de aftrap: ‘Met een totaal vloeroppervlak van 3.650 vierkante meter is het een van de grootste sportaccommodaties in de regio Kennemerland. Het gebouw bestaat uit een in drie delen op te splitsen grote zaal met klimwand, een compleet ingerichte turnhal, een dojo voor vechtsporten, zes tennisbanen en negen leslokalen. De kantoren en leslokalen van het Nova College CIOS zijn er ook gevestigd. Het Kennemer Sportcenter is eigendom van de gemeente Haarlem. Het wordt beheerd en geëxploiteerd door SRO. We hebben de renovatie ook gemanaged.’

René Zaal: ‘De kwaliteit van het contact met SRO is verbeterd. Nu samen verder’

Cultuuromslag
Nova College CIOS is de grootste huurder van het complex. René Zaal: ‘We houden er kantoor én bieden er onderwijs in aan. Vijf dagen per week met honderden leerlingen. Vanwege het achterstallige onderhoud hebben we zo’n anderhalf jaar geleden aan de bel getrokken. Er waren toen ook zorgen over de brandveiligheid en de luchtkwaliteit. Als topopleiding op het gebied van sport en bewegen willen we onze leerlingen een veilige en gezonde omgeving kunnen bieden. Daar is goed naar geluisterd. Tijdens de renovatie is meer gedaan dan het up-to-date brengen van de verschillende faciliteiten. Ook de representatieve kant van het gebouw is aangepakt. We zijn als huurder het meest tevreden over de verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van het contact met SRO. Daarin heeft een cultuuromslag plaatsgevonden. We praten met Tjeerd niet meer over het verleden, maar over onze toekomst hier. Hoe kunnen we samen onze ambities waarmaken? Hoe kunnen bijvoorbeeld video-analyses een vast onderdeel van de faciliteiten worden. Andere huurders profiteren daar ook van.’

Freek Guit: ‘SRO heeft goed naar de expertise van onze trainers geluisterd’

Investeringsbeslissing
Freek Guit vertegenwoordigt een andere belangrijke huurder, de turnvereniging SV Bato: ‘Sinds het begin van deze eeuw zijn we zeer succesvol in het opleiden van talentvolle turnsters naar het hoogste niveau. Het spreekt vanzelf dat we daarvoor over de beste faciliteiten moeten kunnen beschikken. De turnhal liet op dat gebied het nodige te wensen over. Nadat een rapport over de luchtkwaliteit in de spreekwoordelijke la terecht was gekomen, hebben we het probleem aan de betrokken wethouder voorgelegd en van hem de toezegging gekregen dat flink in de verbetering van de faciliteiten zou worden geïnvesteerd. Het onderliggende probleem was namelijk dat het reguliere onderhoudsbudget daarvoor te weinig ruimte bood. Bij de uitvoering van de plannen heeft SRO goed naar de expertise van onze trainers geluisterd. Er is veel verbeterd. Zo komt er een state-of-the-art valkuil, een vaste kuil in plaats van de huidige blokkenkuil. Dat is ook veel beter voor de luchtkwaliteit.’

Tjeerd Meijer: ‘Het is ook een trigger om de samenwerking nieuw leven in te blazen’

Inclusieve aanpak
Tjeerd Meijer legt uit dat de samenwerking tussen de gemeente, Nova College CIOS en de turnverenigingen tot een flinke upgrade van het sportcenter heeft geleid: ‘Door slimme keuzes te maken, hebben verduurzamings- en comfortmaatregelen een duidelijke verbetering van het sport- en binnenklimaat opgeleverd. Zo kan er nu binnen de turnhal in optimale klimaatomstandigheden op NOC*NSF-niveau worden geturnd. De uitstraling van de nieuwe entree verhoogt het feelgoodgehalte voor studenten en bezoekers en verlaagt de exploitatielasten door toepassing van onderhoudsarme materialen. Daarnaast hebben nieuwe toestellen en aanpassing van de routing tot een verhoging van de trainingsintensiteit van de turnsters geleid. Het contact tussen de turnverenigingen en SRO heeft ook geleid tot gezamenlijke acties om de turnhal in een zo goed mogelijke conditie te houden. Kortom, dit soort projecten kunnen een trigger zijn om de samenwerking en het gebruik van de faciliteiten nieuw leven in te blazen. Het zorgt ook voor positieve energie in de driehoek tussen de gemeente, SRO en gebruikers van het Kennemer Sportcenter.’

Gregor Groen: ‘Gebruikers zijn zich meer bewust van de besparingen’

Energiespiegel
We vragen Gregor Groen naar de belangrijkste maatregelen die zijn genomen: ‘Ons uitgangspunt is dat de maatregelen maximaal aan energiebesparing en gebruiksverbetering bijdragen. Naast de investeringen die in luchtbehandeling en warmteterugwinning zijn gedaan, is ledverlichting met bewegingssensoren toegepast. Dat is tegenwoordig standaard bij renovatie van onze sportaccommodaties. In de turnhal is het systeem schakelbaar gemaakt en kan worden gekozen voor 300 lux (tijdens het schoonmaken), 500 lux (tijdens trainingen) en 700 lux (tijdens wedstrijden). Verder zijn de plafonds vervangen door gerecycled materiaal met isolerende en akoestische eigenschappen en zijn er in een vorig project al zonnepanelen op het immense dak van het Kennemer Sportcenter aangebracht. Bijzonder is de energiespiegel in de hal. Die geeft de duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte weer. Daardoor zijn de gebruikers zich meer bewust van de besparingen die de nieuwe systemen kunnen opleveren.’