Gedragscode zon op grote daken

| Door Odette Koldewey

De gedragscode Zon op grote daken regelt onder meer brandveiligheid, constructieve veiligheid en de kwaliteitsaspecten zoals de opbrengst van het zonnestroomsysteem.

Holland Solar heeft een nieuwe gedragscode ontwikkeld voor grootschalige zonnedaken. De gedragscode Zon op grote daken heeft enerzijds betrekking op aspecten als brandveiligheid en constructieve veiligheid. Anderzijds heeft de gedragscode betrekking op kwaliteitsaspecten zoals de opbrengst van het zonnestroomsysteem.

‘De zekerheden die ontstaan door de gestructureerde en transparante werkwijze die de gedragscode voorschrijft, dragen bij aan een betere financierbaarheid en verzekerbaarheid van grootschalige zonnestroomdaken’, stellen projectleider Bram Peperzak en directeur Wijnand van Hooff van Holland Solar. ‘Met de gedragscode is het glashelder welke eisen je kunt stellen aan een zonnedak, en wanneer het wel én wanneer het niet goed is gerealiseerd. Kortom, wie zich aan de gedragscode houdt, ontwikkelt een veilig en goed zonnedak.’

De gedragscode van toepassing is op alle zonnedaken met een netaansluiting groter dan 3 x 80 ampère, oftewel installaties met meer dan 140 zonnepanelen – uitgaande van een gemiddeld zonnepaneelvermogen van 400 wattpiek
Download Gedragscode

Gedragscode zonnepanelen: wat is er in geregeld?
In de gedragscode zonnepanelen is onder meer geregeld dat:
de juiste producten en werkmethoden worden toegepast;
altijd gekwalificeerde medewerkers worden ingezet;
voor elk project een monitoring- en onderhoudsplan wordt opgesteld.

Verzekeraars blij met nieuwe gedragscode
Met de nieuwe gedragscode legt de sector de lat qua kwaliteit hoger, een mooie stap voorwaarts volgens verzekeraars. Maar verzekeraars maken zich nog steeds zorgen over het gebrek aan eenduidige wet- en regelgeving.
Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond, heeft de gedragscode namens verzekeraars in ontvangst genomen: “Met toenemende klimaatverandering neemt de druk op de energietransitie verder toe. Daardoor zullen er nog veel meer zonnepanelen worden aangelegd. Juist daarom is het van belang dat dit kwalitatief goed en veilig gebeurd. We zijn dan ook blij met het initiatief van Holland Solar om dit te vangen in een gedragscode, daarmee onderschrijven zij het belang van kwalitatief goede en veilige installaties.”