In Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland worden in 3 jaar tijd 150 sportverenigingen verduurzaamd

| Door IVVD

voetbal_400x250De KNVB gaat samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van hun accommodatie. Naast de winst voor het milieu moet de actie leiden tot een lagere energierekening voor deze amateurverenigingen, één van de grootste kostenposten. In eerste instantie worden dertig amateurclubs geselecteerd voor het programma. Uiteindelijk willen de samenwerkende partijen in drie jaar per provincie 150 sportverenigingen verduurzamen en De Groene Club verder door ontwikkelen bij andere sportbonden en overige provincies.

Zorgen om het klimaat en opdrogende energiebronnen zorgen ervoor dat er steeds meer aandacht komt voor een schone en groene leefomgeving. Ook voetbalclubs kunnen en willen daar, op de accommodaties, hun steentje aan bijdragen. In veel gevallen ontbreekt bij vrijwillige bestuurders echter de kennis en tijd om zich hierin te verdiepen. Terwijl een lagere energierekening juist kan bijdragen aan een gezondere financiële positie van de club. Sterke verenigingen is één van de belangrijkste pijlers in de strategie van de KNVB. Via De Groene Club wil de KNVB de clubs hierbij – als onafhankelijk partner – op weg helpen.

Samenwerking met provincies
De Groene Club is een initiatief van de KNVB in samenwerking met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland. Het project gaat van start met dertig amateurclubs; de KNVB selecteert voor deze fase in eerste instantie tien verenigingen per provincie in Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland.

Voor de deelnemende provincies dragen deze afspraken bij aan de provinciale doelen om het energieverbruik te verminderen en duurzaam opgewekte energie te stimuleren. In dit geval gaat het om energie besparen door o.a. isolatie & LED-verlichting en het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen en –boilers bij kantines, kleedruimten en sportvelden. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt om deze aanpak ook uit te breiden naar tennis- en hockeyclubs in de provincies.

Na de opstart
De wensen en behoeften van alle deelnemende 30 verenigingen worden gebundeld. De KNVB vertaalt de resultaten vervolgens naar praktische voorstellen voor alle verenigingen om duurzame maatregelen te nemen. De ambitie is om in een periode van drie jaar minimaal 150 verenigingen per provincie te verduurzamen. De Groene Club is een sportbreed initiatief, ook andere sportbonden kunnen deelnemen. De KNTB en de KNHB hebben al aangegeven mee te doen. Via de werkgroep ‘werkgroep sportaccommodaties’ van NOC*NSF worden de deelnemende bonden op de hoogte gehouden en vervolgens uitgenodigd om ook in te stappen. Ook andere provincies kunnen aansluiten bij de Groene Club.

Nederland kent 24.600 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen leden. Een gigantisch potentieel voor verduurzaming. Bij de KNVB zijn ruim 3.200 voetbalverenigingen aangesloten die samen meer dan 1,2 miljoen leden hebben.

Standaard voor de toekomst
Sterke verenigingen is één van de pijlers uit de strategische agenda van het amateurvoetbal. Sterke verenigingen zijn financieel gezond en beschikken over een goede accommodatie. Het treffen van duurzame maatregelen, die leiden tot een verlaging van de energierekening, draagt daartoe bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een vereniging. De KNVB heeft de ambitie om verenigingen te ontzorgen naar een duurzame sportaccommodatie, de standaard voor de toekomst.